Καλάθι Το προϊόν “Υπαλληλικός Κώδικας -Κώδικας Τσέπης 7” έχει προστεθεί στο καλάθι σας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2014
ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ
ΣΕΛΙΔΕΣ239
ΙSBN978-960-420-554-7
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 8x12
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΚωδικοποίηση

Η παρούσα 4η έκδοση του “Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.” κατέστη αναγκαία μετά τις σημαντικές νομοθετικές τροποποιήσεις των τελευταίων ετών. Ειδικότερα, το κείμενο του Κώδικα είναι πλήρως ενημερωμένο με νομοθετικές μεταβολές που επήλθαν με τους νόμους 3731/2008, 3801/2009, 3839/2010, 3852/2010, 3863/2010, 3896/2010, 3979/2011, 3986/2011, 4002/2011, 4024/2011, 4052/2012, 4057/2012, 4093/2012, 4111/2013, 4115/2013, 4152/2013, 4172/2013, 4203/2013, 4210/2013, ενώ έχει ληφθεί υπόψιν και ο Ν. 4223/2013 (σχετικά με την κινητικότητα του νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.), το άρθρο 54 αριθμ. 1 του οποίου παρατίθεται, στην παρούσα έκδοση, υπό το άρθρο 75 του Υπαλληλικού Κώδικα.

Πριν από το νομοθετικό κείμενο παρατίθεται η Αιτιολογική Έκθεση στο σχέδιο νόμου “Κύρωση Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.”. Στον πίνακα νομοθετικών μεταβολών, που συνοδεύει πάντοτε την έκδοση του «Υπαλληλικού Κώδικα Τσέπης», μνημονεύονται όλα τα νομοθετήματα με τα οποία επήλθαν οι διάφορες μεταβολές (προσθήκη, αντικατάσταση, τροποποίηση, κατάργηση, επαναφορά σε ισχύ, νέα αρίθμηση κ.λπ.), σε αντίστροφη χρονολογική σειρά. Οι εκτεταμένες επεμβάσεις των τελευταίων ετών στο κείμενο του Υπαλληλικού Κώδικα κατέστησαν, εξάλλου, αναγκαία την ενημέρωση του λημματικού ευρετηρίου, το οποίο ανταποκρίνεται στα νέα νομοθετικά δεδομένα.