ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΣΕΠΗΣ 8

ενημέρωση: N. 4205/2013

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2014
ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ
ΣΕΛΙΔΕΣ256
ΙSBN978-960-420-552-3
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 8x12
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΚωδικοποίηση

Με την ολοκληρωμένη σειρά “Κώδικες Τσέπης” προσφέρεται στον Έλληνα νομικό η βασική κωδικοποιημένη νομοθεσία σε μια λειτουργική, εύχρηστη έκδοση. Σε αυτήν συνδυάζεται το πλεονέκτημα του μικρού σχήματος με τα δύο χαρακτηριστικά που διακρίνουν έναν πλήρη κώδικα: την ενημέρωση για την πορεία των εκάστοτε νομοθετικών μεταβολών και τα αναλυτικά λημματικά ευρετήρια.

Τα νομοθετικά κείμενα που περιέχονται στην σειρά “Κώδικες Τσέπης” εκτείνονται σε ένα ευρύ φάσμα κωδικοποιήσεων της ελληνικής νομοθεσίας, που καλύπτουν τους τομείς του ιδιωτικού, του δημοσίου και του ποινικού δικαίου, καθώς και την δραστηριότητα που συνδέεται με την άσκηση νομικών επαγγελμάτων. Το κείμενα των σχετικών νομοθετημάτων, αλλά και τα λημματικά ευρετήρια, υφίστανται συνεχή επεξεργασία και ενημέρωση κάθε φορά που υπάρχουν νέες νομοθετικές μεταβολές.

Στην παρούσα 3η έκδοση της συναφούς με το δικηγορικό επάγγελμα νομοθεσίας έχει συμπεριληφθεί ο νέος Κώδικας Δικηγόρων (Ν. 4194/2013, όπως έχει −ήδη− τροποποιηθεί με τον Ν. 4205/2013) μαζί με την Αιτιολογική του Έκθεση, η οποία φωτίζει σε μεγάλο βαθμό τις στοχεύσεις του νομοθέτη. Επίσης περιέχονται (σε πλήρως ενημερωμένη με όλες τις πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές μορφή) ο Κώδικας Δεοντολογίας Δικηγόρων, καθώς και τα Π.Δ. 81/2005 και 152/2000.