Καλάθι Το προϊόν “Η αρχή της διαφάνειας στο δίκαιο των Γ.Ο.Σ.” έχει προστεθεί στο καλάθι σας.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΙΡΑΣ Μαρίνος Μιχαήλ-Θεόδωρος

Αιμιλία Ευθυμίου

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ Γ.Ο.Σ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2013
ΣΕΛΙΔΕΣ234
ΙSBN978-960-420-516-5
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΤΟΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ9
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΜονογραφία

H παρούσα μονογραφία διερευνά για πρώτη φορά συστηματικά την αρχή της διαφάνειας που διατρέχει το δίκαιο των Γενικών Όρων Συναλλαγών (ΓΟΣ), ως τμήμα του ευρύτερου δικαίου προστασίας καταναλωτή. Η μελέτη παρουσιάζει τη νομοθετική αποτύπωση της αρχής της διαφάνειας των ΓΟΣ τόσο στην κοινοτική έννομη τάξη (Οδηγία 93/13), όσο και στην ελληνική έννομη τάξη (άρθρο 2 ν. 2251/1994), ενώ παράλληλα αναλύει το περιεχόμενο και τις εκφάνσεις της εν λόγω δικαιϊκής αρχής. Στο έργο αυτό εξετάζεται η εφαρμογή της αρχής της διαφάνειας, ως κοινής παραμέτρου των τριών σταδίων του δικαστικού ελέγχου των ΓΟΣ (τόσο στην ατομική, όσο και στη συλλογική δίκη), και συγκεκριμένα εξετάζεται η εφαρμογή της αρχής της διαφάνειας στο στάδιο του ελέγχου της ένταξης των ΓΟΣ στη σύμβαση, στο στάδιο του ελέγχου των ΓΟΣ μέσω της ερμηνείας και στο στάδιο του ελέγχου του κύρους του περιεχομένου των ΓΟΣ. Η μελέτη ολοκληρώνεται με την εκτενή παρουσίαση νομολογιακών παραδειγμάτων, από όρους ασφαλιστικών συμβάσεων, τραπεζικών συμβάσεων και συμβάσεων κινητής τηλεφωνίας, που έχουν κριθεί από τα ελληνικά δικαστήρια, ότι αντίκεινται στην αρχή της διαφάνειας.