Κώστας Γ. Μαυριάς

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2014
ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ
ΣΕΛΙΔΕΣ880
ΙSBN978-960-420-541-7
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΕγχειρίδιο
ΚΩΔ.ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ33153405

Η 5η έκδοση του Συνταγματικού Δικαίου του Καθηγητή Κώστα Μαυριά, εννέα χρόνια μετά την 4η, περιέχει αναγκαίες νέες αναπτύξεις καθώς και ενημέρωση επί της νομολογίας και επί των μεταβολών της νομοθεσίας, όπως και συμπλήρωση, με τα κυριότερα έργα, της παραχθείσας κατά το μεσολαβήσαν διάστημα βιβλιογραφίας, ελληνικής και ξένης. Κατά τα λοιπά, η δομή του παραμένει ως έχει, μετά την προσθήκη, στην 4η έκδοση, κεφαλαίου για τις σχέσεις Κράτους και Εκκλησίας. Το έργο συνοδεύεται από ευρετήριο όρων και πίνακα ονομάτων.