Καλάθι Το προϊόν “Η εξ αμελείας συναυτουργία” έχει προστεθεί στο καλάθι σας.

Παναγιώτης Χριστόπουλος

Η ΕΞ ΑΜΕΛΕΙΑΣ ΣΥΝΑΥΤΟΥΡΓΙΑ

Ταυτογχρόνως μιά συμβολή στο πρόβλημα της ποινικής ευθύνης των μελών συλλογικών οργάνων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2013
ΣΕΛΙΔΕΣ340
ΙSBN978-960-420-501-1
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΔιδακτορική διατριβή

Η μέχρι πρότινος κρατούσα στην επιστήμη του Ποινικού Δικαίου άποψη θεωρούσε την ύπαρξη “εξ αμελείας συναυτουργίας” αδύνατη με το σκεπτικό ότι η συναυτουργία προϋποθέτει αναγκαίως την ύπαρξη συναπόφασης υπό την μορφή ενός “κοινού δόλου” των συμπραττόντων. Αρκεί, όμως, να ρίξει κανείς μια ματιά στην διάταξη του άρ. 45 ΠΚ για να διαπιστώσει ότι σε αυτήν δεν γίνεται καμμία απολύτως αναφορά ούτε στην έννοια της “συναπόφασης” ούτε σε αυτήν του “κοινού δόλου”. Με αφορμή την παραπάνω διαπίστωση, η παρούσα μελέτη εξετάζει το ερώτημα αν, και υπό ποίες προϋποθέσεις, είναι δυνατή η στοιχειοθέτηση εξ αμελείας συναυτουργίας μέσω εφαρμογής της διάταξης του άρ. 45 ΠΚ στο πεδίο του εξ αμελείας εγκλήματος. Η στοιχειοθέτηση εξ αμελείας συναυτουργίας μπορεί να προσφέρει λύση στα δυσχερή προβλήματα αιτιότητας τα οποία ανακύπτουν στις περιπτώσεις εξ αμελείας εγκλημάτων που τελούνται από τα μέλη συλλογικών οργάνων (όπως είναι λ.χ. το διοικητικό συμβούλιο μιας Α.Ε.), καθώς και στις περιπτώσεις “αδιευκρίνιστης αιτιότητας”, όπου, ενώ υπάρχουν περισσότεροι αμελώς ενεργήσαντες δράστες, αγνοούμε ποιος από αυτούς ήταν εκείνος που προκάλεσε το αξιόποινο αποτέλεσμα