Αριστοτέλης Ι. Χαραλαμπάκης

ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Τόμος 2 - Η ποινή

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2012
ΣΕΛΙΔΕΣ426
ΙSBN978-960-420-496-0
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΕγχειρίδιο

Με την έκδοση του παρόντος τόμου ολοκληρώνεται το έργο “Σύνοψη Ποινικού Δικαίου – Γενικό Μέρος”. Ο δεύτερος αυτός τόμος καλύπτει τα ζητήματα που αφορούν την ποινή. Ειδικότερα, αναλύονται διεξοδικά η έννοια και η φύση της ποινής, οι θεωρίες της ποινής (απόλυτες, σχετικές, ενωτικές) και οι σκοποί της· γίνεται συστηματική πραγμάτευση των κύριων (στερητικών της ελευθερίας και εις χρήμα) και των παρεπόμενων ποινών· αναπτύσσεται η προβληματική των μέτρων ασφαλείας· επιφυλάσσεται δε εκτενής ανάλυση στα ζητήματα που αφορούν την έγκληση, την επιμέτρηση της ποινής, την συρροή, την αναστολή της ποινής και την υφ’ όρον απόλυση του καταδίκου. Τέλος, για την πληρότητα της ύλης, κρίθηκε σκόπιμο να αφιερωθεί ειδικό κεφάλαιο στα εγκλήματα που διαπράττονται από ανηλίκους, παρότι αυτά συνηθίζεται μεν να είναι αντικείμενο ειδικής πραγμάτευσης, αλλά κυρίως από εγκληματολογική σκοπιά. Πλέον, σε συνδυασμό με τον πρώτο τόμο (που αναφέρεται στο έγκλημα), η “Σύνοψη Ποινικού Δικαίου” καλύπτει το σύνολο της ύλης του Γενικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα (άρθρα 1-133). Όπως και ο πρώτος τόμος, η έκδοση συνοδεύεται από κατάλογο των κυριότερων λημμάτων, καθώς και από πίνακα νομολογίας.
Εν όψει νέας έκδοσης, διατίθεται σε τιμή προσφοράς.