ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

12 ΚΩΔΙΚΕΣ ΣΕ ΚΙΝΗΤΑ ΤΕΥΧΗ - 13η ενημέρωση: Ιανουάριος 2021

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2021
ΣΕΛΙΔΕΣ1540
ΙSBN978-960-420-479-3
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ14x21
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΚωδικοποίηση

Η “Βασική Νομοθεσία” σε μια νέα, χρηστική έκδοση: Οι σημαντικότεροι κώδικες, θεμελιώδεις διεθνείς συμβάσεις και επιλεγμένα νομοθετήματα, σε κινητά τεύχη!

Η έκδοση αυτή κυκλοφορεί προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου, ραγδαία εξελισσόμενου νομοθετικού περιβάλλοντος. Η συλλογή είναι δομημένη σε ένα νέο format: Πλέον οι σημαντικότεροι κώδικες, θεμελιώδεις διεθνείς συμβάσεις, καθώς και επιλεγμένα νομοθετήματα βρίσκονται αυτόνομα σε κινητά τεύχη, που περιέχονται σε ένα πολυτελές ντοσιέ. Έτσι, ο χρήστης της Βασικής Νομοθεσίας είναι απαλλαγμένος από την ανάγκη για καθημερινή μεταφορά των γνωστών πολυσέλιδων νομοθετικών κωδίκων. Το βασικό “σώμα” του έργου αποκτάται μία μόνο φορά, κατά την αρχική αγορά του προϊόντος, εν συνεχεία δε η επιβάρυνση αφορά μόνο το κόστος που αντιστοιχεί στο νομοθέτημα το οποίο υφίσταται νομοθετική μεταβολή. Η εκδοτική πλατφόρμα στην οποία βασίζεται το έργο (κινητά ντοσιέ, αυτονομία επιμέρους κωδίκων ή και τμημάτων τους κ.λπ.) εξασφαλίζει την δυνατότητα ενημέρωσης των αναγνωστών μόλις υπάρξει νομοθετική μεταβολή.

Στην συλλογή περιέχονται τα ακόλουθα νομοθετήματα: • το Σύνταγμα της Ελλάδας • η ΕΣΔΑ, το ΔΣΑΠΔ (με τα Πρωτόκολλά τους) και ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ΕΕ • ο Αστικός Κώδικας (με τον Εισαγωγικό του Νόμο) • ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας (με τον Εισαγωγικό του Νόμο) • ο Ποινικός Κώδικας • ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας • ο Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας • ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας • ο Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. • το Π.Δ. 34/1995 «περί εμπορικών μισθώσεων» • ο Ν. 2251/1994 για την «προστασία των καταναλωτών» (όπως κωδικοποιήθηκε με την Υ.Α. 5338/2018) • ο Πτωχευτικός Κώδικας και ο Ν. 3869/2010 για την “ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων”. • ο Ν. 4738/2020: “Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας”

Ήδη κυκλοφορεί η νέα (13η) ενημέρωση του έργου Βασική Νομοθεσία. Το έργο είναι επικαιροποιημένο με τις νομοθετικές μεταβολές που επήλθαν με τους νόμους 4674/2020, 4683/2020, 4689/2020, 4690/2020, 4700/2020, 4714/2020, 4727/2020, 4735/2020, 4738/2020, 4745/2020, 4764/2020, 4765/2021. Έτσι, στην παρούσα ενημέρωση περιλαμβάνονται τα ακόλουθα τεύχη:

4.1. Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας (άρθρα 1-494
4.2. Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας (άρθρα 495-903)
4.3. Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας (άρθρα 904-1054 & ΕισΝΚΠολΔ)
6.1. Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (άρθρα 1-319)
7. Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας
8. Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας
9. Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.
11. Προστασία Καταναλωτών (Ν. 2251/1994, όπως κωδικοποιήθηκε με την Υ.Α. 5338/2018)
12.Α Πτωχευτικός Κώδικας & Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα
12.Β Ρύθμιση οφειλών & Παροχή δεύτερης ευκαιρίας (νέο!)

Μικρότερης εμβέλειας μεταβολές επήλθαν στον Αστικό Κώδικα (τεύχη 3.2 και 3.3), η ενημέρωση του οποίου γίνεται με την διανομή ένθετου φυλλαδίου, για την αποφυγή περαιτέρω οικονομικής επιβάρυνσης των χρηστών