ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΟΜΟΙ Ι-ΙΙ

12 ΚΩΔΙΚΕΣ ΣΕ ΚΙΝΗΤΑ ΤΕΥΧΗ - 14η ενημέρωση: Ιανουάριος 2022

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2022
ΣΕΛΙΔΕΣ1540
ΙSBN978-960-420-479-3
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ14x21
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΚωδικοποίηση

Η “Βασική Νομοθεσία” σε μια νέα, χρηστική έκδοση: Οι σημαντικότεροι κώδικες, θεμελιώδεις διεθνείς συμβάσεις και επιλεγμένα νομοθετήματα, σε κινητά τεύχη!

Η έκδοση αυτή κυκλοφορεί προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου, ραγδαία εξελισσόμενου νομοθετικού περιβάλλοντος. Η συλλογή είναι δομημένη σε ένα νέο format: Πλέον οι σημαντικότεροι κώδικες, θεμελιώδεις διεθνείς συμβάσεις, καθώς και επιλεγμένα νομοθετήματα βρίσκονται αυτόνομα σε κινητά τεύχη, που περιέχονται σε δύο πολυτελή ντοσιέ. Έτσι, ο χρήστης της Βασικής Νομοθεσίας είναι απαλλαγμένος από την ανάγκη για καθημερινή μεταφορά των γνωστών πολυσέλιδων νομοθετικών κωδίκων. Το βασικό “σώμα” του έργου αποκτάται μία μόνο φορά, κατά την αρχική αγορά του προϊόντος, εν συνεχεία δε η επιβάρυνση αφορά μόνο το κόστος που αντιστοιχεί στο νομοθέτημα το οποίο υφίσταται νομοθετική μεταβολή. Η εκδοτική πλατφόρμα στην οποία βασίζεται το έργο (κινητά ντοσιέ, αυτονομία επιμέρους κωδίκων ή και τμημάτων τους κ.λπ.) εξασφαλίζει την δυνατότητα ενημέρωσης των αναγνωστών μόλις υπάρξει νομοθετική μεταβολή.

Η συλλογή αποτελείται από είκοσι τεύχη. Η σημαντική αύξηση των σελίδων μετά τις νομοθετικές μεταβολές των τελευταίων ετών αλλά και την προσθήκη στην Βασική Νομοθεσία νέων νομοθετημάτων κατέστησαν αναγκαία την κατανομή της ύλης σε δύο τόμους, ως εξής:

ΤΟΜΟΣ Ι

1             Σύνταγμα της Ελλάδας

2             Διεθνείς Συμβάσεις (ΕΣΔΑ, ΔΣΑΠΔ, Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ΕΕ)

3.1          Αστικός Κώδικας (άρθρα 1-784)

3.2          Αστικός Κώδικας (άρθρα 785-1588)

3.3          Αστικός Κώδικας (1589-2035 & ΕισΝΑΚ)

4.1          Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας (άρθρα 1-334)

4.2          Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας (άρθρα 335-903)

4.3          Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας (άρθρα 904-1054 & ΕισΝΚΠολΔ)

5.1          Ποινικός Κώδικας (άρθρα 1-234)

5.2          Ποινικός Κώδικας (άρθρα 235-469)

ΤΟΜΟΣ ΙΙ

6.1          Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (άρθρα 1-238)

6.2          Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (άρθρα 239-408)

6.3          Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (άρθρα 409-593)

7             Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας

8             Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας

9             Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.

10           Εμπορικές Μισθώσεις

11           Προστασία Καταναλωτών

12.Α       Πτωχευτικός Κώδικας & Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα

12.Β       Ρύθμιση οφειλών & Παροχή δεύτερης ευκαιρίας

Ήδη κυκλοφορεί η 14η ενημέρωση (Ιανουάριος 2022), η οποία κατέστη αναγκαία μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τους νόμους 4777/2021, 4778/2021, 4795/2021, 4800/2021, 4804/2021, 4807/2021, 4811/2021, 4816/2021, 4818/2021, 4821/2021, 4829/2021, 4830/2021, 4837/2021, 4842/2021, 4855/2021, 4871/2021 και 4873/2021. Στην παρούσα ενημέρωση περιλαμβάνονται δεκατρία τεύχη, που αφορούν τον Αστικό Κώδικα (τ. 3.1 και 3.2), τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (τ. 4.1, 4.2 και 4.3), τον Ποινικό Κώδικα (τ. 5.1 και 5.2), τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (τ. 6.1, 6.2 και 6.3), τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (τ. 7), τον Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (τ. 9), καθώς και την Ρύθμιση οφειλών & Παροχή δεύτερης ευκαιρίας (τ. 12.Β).