Καλάθι Το προϊόν “Η ανώνυμη εταιρία μεταξύ εταιρικού και πτωχευτικού δικαίου και δικαίου κεφαλαιαγοράς” έχει προστεθεί στο καλάθι σας.

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Διημερίδα Τομέα του Δικαίου των Επιχειρήσεων και Εργασιακού Δικαίου Νομικής Σχολής ΔΠΘ - Ιούνιος 2009

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2011
ΣΕΛΙΔΕΣ635
ΙSBN978-960-420-455-7
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΣυλλογικό έργο

Η συλλογή αυτή μελετών επικεντρώνεται σε καίρια, νέα και ακόμα αδιερεύνητα ζητήματα του νέου νόμου περί ανωνύμων εταιριών, όπως τροποποιήθηκε από τον πρόσφατο ν. 3604/2007, ζητήματα της πτώχευσης της ανώνυμης εταιρίας και θέματα κεφαλαιαγοράς. Οι δεκαοκτώ, πολλές εκ των οποίων ιδιαίτερα εκτενείς, μελέτες, καλύπτουν πολλές και ζωτικές πτυχές όλης της ζωής μιας αε με ιδιαίτερη έμφαση στην πτωχευτική διαδικασία. Διακρίνονται από τη μεγάλη πρακτική και θεωρητική σημασία τους, η οποία απηχεί την ευρεία πρακτική ενασχόληση και την έντονη θεωρητική ανησυχία των συγγραφέων που συμμετέχουν. Στα προβλήματα που αντιμετωπίζει το συλλογικό αυτό έργο ανήκουν τα συστήματα άρσης της σύγκρουσης συμφερόντων, η ακυρότητα της ανώνυμης εταιρείας, η ελευθερία καταστατικής διαμόρφωσης, ζητήματα από την παρέλκυση της πτώχευσης, οι αρμοδιότητες οργάνων αε στην πτώχευση, το σχέδιο αναδιοργάνωσης, η προστασία των πιστωτών μεταξύ εταιρικού και πτωχευτικού δικαίου, η κτήση ιδίων μετοχών από εταιρίες με μετοχές εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά, η σχέση του δικαίου της αε προς το δίκαιο της κεφαλαιαγοράς και άλλα.