Καλάθι Το προϊόν “Τροποποίηση ρυμοτομικών σχεδίων” έχει προστεθεί στο καλάθι σας.

Δημήτρης Γ. Χριστοφιλόπουλος

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Τόμος 1ος, Εκπόνηση - έγκριση - εφαρμογή πολεοδομικών σχεδίων- Ν.Δ.17-7-1923 ΅¨περί σχεδίων πόλεων΅¨ όπως ισχύει με τους Ν.3044/2002 και 3852/2010

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2011
ΣΕΛΙΔΕΣ512
ΙSBN978-960-420-452-6
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΜονογραφία
ΚΩΔ.ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ12866741

Στο εν λόγω βιβλίο αναλύεται το πολεοδομικό καθεστώς του ν.δ/τος της 17-7-1923 «περί σχεδίων πόλεων κλπ.». Με το καθεστώς αυτό αναπτύχθηκαν οι περισσότεροι οικισμοί της χώρας. Μετά την ισχύ του ν. 947/1979 «περί οικιστικών περιοχών» και στη συνέχεια του ν. 1337/1983 «επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων κλπ.» το ως άνω καθεστώς του ν.δ/τος του 1923 περιορίστηκε κατά κανόνα σε τροποποιήσεις εγκεκριμένων ήδη κατά το καθεστώς αυτό ρυμοτομικών σχεδίων ή σχεδίων πόλεων. Καθ’ εξαίρεση εφαρμόζεται για ορισμένες εγκρίσεις ρυμοτομικών σχεδίων όπως λ.χ. για τη μεταφορά οικισμών που επλήγησαν από φυσικά αίτια.

Δεδομένου ότι ως σχέδια πόλεων, κατά την εφαρμογη του πολεοδομικού καθεστώτος του ν.δ. της 17-7-1923, νοούνται όχι μόνον τα αρχικώς εγκριθέντα νέα σχέδια αλλά και κάθε μεταγενέστερη τροποποίησή τους, όλες οι διατάξεις του πολεοδομικού καθεστώς αυτού, που αφορούν τις εγκρίσεις σχεδίων, εφαρμόζονται και για τις τροποποιήσεις εγκεκριμένων ήδη ρυμοτομικών σχεδίων. Έτσι, παρά το γεγονός ότι μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 1337/1983 οι εγκρίσεις των σχεδίων πόλεων γίνονται πλέον υπό το καθεστώς που εισήχθη με τον ως άνω νόμο, οι τροποποιήσεις των εγκεκριμένων ήδη σχεδίων πόλεων εξακολουθούν να γίνονται σύμφωνα με το παλαιό καθεστώς του ν.δ. της 17-7-1923.

Το έργο αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος αναλύεται η διαδικασία έγκρισης της τροποποίησης ρυμοτομικών σχεδίων και στο δεύτερο η εφαρμογή τους. Αποτελεί πολύτιμο βοήθημα για κάθε επιστήμονα (δικηγόρο, μηχανικό, συμβολαιογράφο, μεσίτη κλπ) που ασχολείται με τα σχετικά πολεοδομικά θέματα.