Θανάσης Παπαχρίστου, Ευαγγελία Θ. Νεζερίτη, Κατερίνα Γεράκη

ΜΙΣΘΩΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Θεωρία-Νομοθεσία-Νομολογία / Μίσθωση πράγματος-Επαγγελματικές μισθώσεις-Μισθώσεις με το Δημόσιο-Χρηματοδοτική Μίσθωση-Χρονομεριστική Μίσθωση-Οριζόντια/Κάθετη Ιδιοκτησία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2009
ΣΕΛΙΔΕΣ647
ΙSBN978-960-420-423-6
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΚωδικοποίηση

Με το έργο αυτό γίνεται προσπάθεια μιας κατά το δυνατόν πληρέστερης απόδοσης του δικαίου των μισθώσεων και της διαιρημένης ιδιοκτησίας με έμφαση στη νομολογία. Η ύλη ταξινομείται ανά νομοθέτημα και είναι καταστρωμένη σε διακριτές μεταξύ τους ενότητες ως εξής: Μετά από κάθε νομοθετική διάταξη αναφέρεται η τελευταία νομοθετική μεταβολή που αυτή έχει τυχόν υποστεί και ακολούθως οι συναφείς διατάξεις άλλων νομοθετημάτων. Στη συνέχεια παρατίθενται οι σημαντικότερες σχετικές δικαστικές αποφάσεις (κυρίως του Αρείου Πάγου) σε αποσπάσματα, το περιεχόμενο των οποίων συνοψίζεται σε μια σύντομη περίληψη, η οποία προτάσσεται. Τέλος, κρίθηκε σκόπιμο (προς διευκόλυνση του αναγνώστη) στην αρχή των βασικότερων ενοτήτων κάθε νομοθετήματος να καταγράφονται με τη μορφή ενός εισαγωγικού σημειώματος τα κυριότερα ζητήματα που έχουν απασχολήσει τη θεωρία και τη νομολογία κατά την ερμηνεία των οικείων άρθρων. Με τον τρόπο αυτό ο αναγνώστης ενημερώνεται εύκολα και γρήγορα για τις κρατούσες θέσεις της θεωρίας και της νομολογίας. Στην παρούσα έκδοση, μεταξύ άλλων, εξετάζονται οι εμπορικές μισθώσεις, η μίσθωση πράγματος, η χρονομεριστική και χρηματοδοτική μίσθωση, η οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία.