Καλάθι Το προϊόν “Ne bιs in idem - Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Όψεις” έχει προστεθεί στο καλάθι σας.

Ηλίας Γ. Αναγνωστόπουλος

NE BΙS IN IDEM - ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΨΕΙΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2008
ΣΕΛΙΔΕΣ232
ΙSBN978-960-420-391-8
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΜονογραφία

Στο βιβλίο εξετάζονται συστηματικά τα σχετικά με την διακρατική ισχύ της αρχής ne bis in idem ζητήματα, με σημείο αναφοράς την νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των εθνικών δικαστηρίων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Με την ατομοκεντρική προσέγγιση των προβλημάτων επιδιώκεται η ανάδειξη της αρχής ne bis in idem σε θεμελιώδες δικαίωμα του παγκόσμιου πολίτη στον ταχύτατα συγκροτούμενο χώρο της οικουμενικής δίωξης των εγκλημάτων.
Από τα περιεχόμενα:
- Η διακρατική ισχύς των ποινικών αποφάσεων στον χώρο Σένγκεν
- Ne bis in idem και διασυνοριακή διακίνηση ναρκωτικών
- Άρθρα 8-11 του Ποινικού Κώδικα
- Ne bis in idem και Ευρωπαϊκό Ένταλμα Συλλήψεως
- Άρθρο 4 του Εβδόμου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
- Άρθρο 14 παρ. 7 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα
- Ne bis in idem στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και την Συνθήκη της Λισαβόνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- Συρροή ποινικής εξουσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση