Διονυσία Καλλινίκου

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2008
ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ
ΣΕΛΙΔΕΣ770
ΙSBN978-960-420-383-3
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΕγχειρίδιο
ΚΩΔ.ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ1479

Η παρούσα τρίτη έκδοση του βιβλίου αυτού για την πνευματική ιδιοκτησία και τα συγγενικά δικαιώματα ήταν αναγκαία λόγω των πρόσφατων τροποποιήσεων στη βασική νομοθεσία και των εξελίξεων στη νομική θεωρία και τη νομολογία. Ο Ν. 3524/2007 εναρμόνισε την εθνική νομοθεσία με την Οδηγία 2004/48 για το δικαίωμα παρακολούθησης, καθώς και με την Οδηγία 2004/48 για την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Την ψηφιακή εποχή η πνευματική ιδιοκτησία βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη με στόχο την προστασία της ανθρώπινης δημιουργίας, των τεχνών και των επιστημών, αλλά και την εξεύρεση της ισορροπίας ανάμεσα στους δικαιούχους και το ευρύτερο δημόσιο συμφέρον. Η ανταλλαγή μουσικών ή άλλων έργων χωρίς την άδεια των δικαιούχων μέσω του λογισμικού peer to peer, η εφαρμογή της διαδικασίας των τριών σταδίων και οι πρωτοβουλίες ανοιχτού περιεχομένου αποτελούν την καρδιά του σύγχρονου δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα ζητήματα αυτά εξετάζονται στην παρούσα μελέτη παράλληλα με τα κλασικά θέματα: εννοιολογικά γνωρίσματα, αντικείμενο και υποκείμενο της πνευματικής ιδιοκτησίας, ειδικές κατηγορίες έργων, ηθικό και περιουσιακό δικαίωμα, δικαίωμα παρακολούθησης, εκμετάλλευση του έργου, διάρκεια προστασίας, περιορισμοί του περιουσιακού δικαιώματος, συγγενικά δικαιώματα (ερμηνευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνες, παραγωγοί φωνογραφημάτων και οπτικοακουστικών έργων, ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί, εκδότες εντύπων), συλλογική διαχείριση, έννομη προστασία, διεθνείς συμβάσεις, συνθήκες Internet, ερμηνεία των κοινοτικών οδηγιών για την πνευματική ιδιοκτησία και τα συγγενικά δικαιώματα. Κωδικοποίηση της νομοθεσίας, βιβλιογραφία και αναλυτικά ευρετήρια συμπληρώνουν την έκδοση.