ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΣΕΠΗΣ 14

Ενημερωμένος με τον Ν.3689/2008

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2008
ΣΕΛΙΔΕΣ200
ΙSBN978-960-420-382-6
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 8x12
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΚωδικοποίηση

Ο συγκεκριμένος τόμος περιλαμβάνει τον Ν. 2830/2000 με τον οποίον κυρώθηκε ο "Κώδικας Συμβολαιογράφων", μαζί με την αιτιολογική και την εισηγητική του έκθεση. Το κείμενο παρατίθεται πλήρως ενημερωμένο με τις μεταβολές που έχει υποστεί μέχρι και σήμερα -με πιο πρόσφατη εκείνη που επέφερε ο Ν. 3689/2008 "Εθνική σχολή δικαστικών λειτουργών και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α# 164/5.8.2008)- οι οποίες επισημαίνονται κάτω από τα σχετικά άρθρα. Εκεί όπου κρίθηκε απαραίτητο, γίνεται επίσης παραπομπή σε σχετική νομοθεσία. Το έργο συνοδεύεται από αναλυτικό πίνακα περιεχομένων και λημματικό ευρετήριο.