Καλάθι Το προϊόν “Η ποινική αντιμετώπιση των καρτέλ στους δημοσίους διαγωνισμούς” έχει προστεθεί στο καλάθι σας.

Ιωάννης Ν. Ανδρουλάκης

Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΡΤΕΛ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ

Οι οριζόντιες συμπράξεις για τον έλεγχο της ανάθεσης συμβάσεων ως παραβίαση των άρθρων 29 παρ.1 Ν.703/1977,386 και 396 ΠΚ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2008
ΣΕΛΙΔΕΣ180
ΙSBN978-960-420-376-5
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΔιδακτορική διατριβή

Οι καρτελικές συμπράξεις για τον έλεγχο της ανάθεσης συμβάσεων κατά την διενέργεια μειοδοτικών διαγωνισμών είναι ένα φαινόμενο κοινό στην πράξη, που οδηγεί στην κατάλυση του ανταγωνισμού και συχνά σε σοβαρές υπερτιμήσεις των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Για τον λόγο αυτό, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σε διεθνές επίπεδο μια ολοένα εντεινόμενη προσπάθεια καταπολέμησης των συμπράξεων αυτών με τα μέσα του ποινικού δικαίου. Η παρούσα μελέτη ξεκινά με μια τυπολογική παρουσίαση των καρτέλ στους διαγωνισμούς. Στο κύριο μέρος της εξετάζει τις δυνατότητες ποινικής κύρωσής τους στην Ελλάδα με βάση τις τρεις διατάξεις του ισχύοντος δικαίου που θέτουν υποψηφιότητα ως κατάλληλες για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου θέματος. Τέλος, διερευνάται το ενδεχόμενο συμπλήρωσης του νομοθετικού/κυρωτικού πλαισίου με την εισαγωγή μιας ειδικής διάταξης κατά το πρότυπο της § 298 του Γερμανικού ΠΚ.