ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΙΡΑΣ Μαρίνος Μιχαήλ-Θεόδωρος

Γεώργιος Ι. Μπαμπέτας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

Συμβολή στην ερμηνεία του άρθρου 2α ν.703/77 και του Κανονισμού 1/2003 ΕΚ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2008
ΣΕΛΙΔΕΣ462
ΙSBN978-960-420-372-7
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΤΟΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ1
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΜονογραφία

Το βιβλίο είναι αφιερωμένο στην ερμηνεία και πρακτική εφαρμογή του άρθρου 2α ν. 703/77, πραγματεύεται δηλαδή την απαγόρευση καταχρηστικής εκμετάλλευσης της σχέσης οικονομικής εξάρτησης. Η ύλη διαιρείται σε τρία μέρη. Στο πρώτο επιχειρείται η ένταξη της διάταξης του άρθρου 2α στο κοινοτικό και εθνικό δίκαιο ανταγωνισμού. Ειδικότερα, αναπτύσσεται η σχέση της προς το άρθρο 81 ΣυνθΕΚ (υπό το πρίσμα της αρχής υπεροχής του κοινοτικού δικαίου) και προς το άρθρο 1 ν. 703/77. Στο δεύτερο μέρος εκτίθενται και αναλύονται οι μορφές εμφάνισης της οικονομικής εξάρτησης, τα παραγωγικά αίτιά τους και τα κριτήρια διαπίστωσης αυτών. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στην εφαρμογή διακριτικής μεταχείρισης ως κατ' εξοχήν έκφανση καταχρηστικής συμπεριφοράς, όπως και στη στάθμιση συμφερόντων ως μέθοδο διαπίστωσης της καταχρηστικότητας. Στο τρίτο μέρος αναλύεται το σύστημα κυρώσεων της διάταξης, κοινό εν πολλοίς για τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 2α ν. 703/77. Αρχικά επιχειρείται μία δογματική προσέγγιση των μέτρων συμπεριφοράς που εισήχθησαν στο δίκαιό μας με τον ν. 3373/2005 και ακολούθως εκτίθεται η προβληματική της καταγγελίας των συμβάσεων των οικονομικώς εξηρτημένων επιχειρήσεων και το ζήτημα της αναγκαστικής σύμβασης. Στο τέλος του έργου παρατίθεται αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο.