ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΣΕΠΗΣ 13

Περιέχει και τον Ν.457/1976

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2008
ΣΕΛΙΔΕΣ272
ΙSBN978-960-420-357-4
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 8x12
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΚωδικοποίηση

Στο έργο αυτό παρατίθενται τρία νομοθετήματα του Ναυτικού Δικαίου: α) ο Κώδικας Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου (Ν. 3816/1958), β) ο Κώδικας Δημόσιου Ναυτικού δικαίου (Ν.Δ. 187/1973), ενημερωμένοι πλήρως με τις μεταβολές που έχουν υποστεί μέχρι και σήμερα [τελευταία μεταβολή του ΚΙΝΔ: Ν. 1711/1987 (ΦΕΚ Α' 109/30.6.1987)? τελευταία μεταβολή του ΚΔΝΔ: Π.Δ. 130/2007 (ΦΕΚ Α' 169/30.7.2007)], και, τέλος, γ) ο συναφής Ν. 457/1976 "Περί εφαρμογής διατάξεών τινών του Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, του Κώδικος Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου και του Ν.Δ. 3899/1958 "περί προτιμωμένης υποθήκης επί πλοίων" επί τινών κατηγοριών πλωτών ναυπηγημάτων". Ο μικρός τόμος συνοδεύεται από πίνακα περιεχομένων στην αρχή καθώς και από ευρετήριο ύλης στο τέλος του, διευκολύνοντας έτσι τον αναγνώστη να εντοπίσει την πληροφορία που αναζητά.