Μιχαήλ Μαργαρίτης

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Θεωρία - Νομολογία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2008
ΣΕΛΙΔΕΣ1284
ΙSBN978-960-420-352-9
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ14x21
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΕρμηνεία κατ΄άρθρον

Στο επίτομο αυτό έργο επιχειρείται μια συνοπτική ερμηνεία του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Εκτίθενται σε συντομία τα πορίσματα της θεωρίας και πιο εξαντλητικά αυτά της νομολογίας, με έμφαση στην πιο πρόσφατη. Η κατάταξη της ύλης είναι συστηματική, ώστε να εντοπίζεται από τον αναγνώστη άμεσα, κάτω από το αντίστοιχο άρθρο του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, η απάντηση στα ερωτήματά του. Σε κάθε κεφάλαιο του Κώδικα προτάσσεται εισαγωγικό σημείωμα και επακολουθεί ανάλυση σε κάθε άρθρο. Έγινε προσπάθεια να καταγραφεί και η σχετική βασική νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ώστε να είναι δυνατός ο διαρκής έλεγχος της συμβατότητας του νομοθετικού μας κειμένου, αλλά και των πρακτικών της νομολογίας μας προς τις αρχές της ΕΣΔΑ, και ιδίως προς στα άρθρα 2, 3, 5, 6 έως και 10 αυτής. Κύριο χαρακτηριστικό του έργου είναι η κατά τρόπο ευσύνοπτο πραγμάτευση μιας ευρείας θεματικής, με έμφαση στα πλέον καίρια ζητήματα που απασχολούν την επιστήμη και την πράξη, στοιχείο που καθιστά την παρούσα ερμηνεία πολύτιμο βοήθημα για τους απασχολούμενους με το ποινικό δικονομικό δίκαιο.