Καλάθι Το προϊόν “Ενοχικό Δίκαιο -Ειδικό μέρος” έχει προστεθεί στο καλάθι σας.

Απόστολος Σ. Γεωργιάδης

ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Τόμος ΙΙ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2007
ΣΕΛΙΔΕΣ1070
ΙSBN978-960-420-322-2
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΕγχειρίδιο

Με τον τόμο αυτό ολοκληρώνεται η ανάπτυξη του ισχύοντος Ενοχικού Δικαίου, η οποία άρχισε με το Γενικό Ενοχικό (1999) και συνεχίσθηκε με τον πρώτο τόμο του Ειδικού Ενοχικού (2004).
Η "παγκοσμιοποίηση" των οικονομικών σχέσεων δεν ήταν δυνατόν να αφήσει ανεπηρέαστο το Αστικό Δίκαιο της χώρας μας, και ιδίως το Ενοχικό Δίκαιο που αποτελεί το κατ' εξοχήν δίκαιο των συναλλαγών.
Οι καίριες αυτές αλλαγές φυσικό είναι να επηρεάσουν και το περιεχόμενο του ανά χείρας τόμου. Έτσι, εκτός από την ανάλυση των συμβατικών και έννομων σχέσεων που ρητά ρυθμίζονται στον Αστικό Κώδικα, περιλήφθηκαν στο βιβλίο και θέματα όπως η φύλαξη και διαχείριση κινητών αξιών, οι συμβάσεις ιατρικής αγωγής και παροχής νομικών υπηρεσιών, οι συμβάσεις δημοσίων έργων και κατασκευής κτιρίου με αντιπαροχή, η σύμβαση "με το κλειδί στο χέρι" (turnkey contract), οι συμβάσεις μεταφοράς και ξενίας, η ξενοδοχειακή και η ταξιδιωτική σύμβαση, η εγγυοδοτική και η ασφαλιστική σύμβαση, ο αλληλόχρεος λογαριασμός και η κοινοπραξία.
Παίρνοντας ο Έλληνας νομικός το βιβλίο στα χέρια του θα διαπιστώσει ότι το ισχύον σήμερα Ενοχικό Δίκαιο διαφέρει σημαντικά από το δίκαιο της εποχής, κατά την οποία τέθηκε σε ισχύ ο Αστικός Κώδικας.