Καλάθι Το προϊόν “Πράξη εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης” έχει προστεθεί στο καλάθι σας.

Δημήτρης Γ. Χριστοφιλόπουλος

ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Όπως ισχύουν μετά τους ν. 2508/1997, 3044/2002 και 3212/2003

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2007
ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ
ΣΕΛΙΔΕΣ300
ΙSBN960-420-308-8
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΜονογραφία
ΚΩΔ.ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ1458

Ο πολεοδομικός σχεδιασμός περιλαμβάνει δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο αφορά το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) για τον αστικό χώρο και το Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) για τον εξωαστικό ή αγροτικό χώρο. Για την πολεοδόμηση ορισμένης περιοχής που προορίζεται για το σκοπό αυτό από το ΓΠΣ ή το ΣΧΟΟΑΠ απαιτείται πολεοδομική μελέτη (δεύτερο επίπεδο).
Με τη μελέτη αυτή αναλύεται το νομικό πλαίσιο της ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ με την οποία υλοποιείται η πολεοδομική μελέτη και περατώνεται ο πολεοδομικός σχεδιασμός.
Η μελέτη αποτελείται από πέντε κεφάλαια. Το Α' κεφάλαιο περιλαμβάνει τις γενικές ρυθμίσεις των ισχυόντων τριών πολεοδομικών καθεστώτων, δηλαδή του γενικού (ν. 1337/1983), που αφορά την πολεοδόμηση οικισμών με πληθυσμό πάνω από 2.000 κατοίκους, και των ειδικών (οικισμοί μέχρι 2.000 κατοίκους και δεύτερης κατοικίας), όπως αυτά ισχύουν σήμερα, μετά την τροποποίηση και συμπλήρωσή τους με τους ν. 2508/1997, 3044/2002 και 3212/2003). Στο Β' και Γ' κεφάλαιο αναλύονται, αντίστοιχα, οι θεσμοί της συμμετοχής των ιδιοκτητών στην πολεοδομική ενεργοποίηση της περιοχής, η οποία πραγματοποιείται με την εισφορά σε γη και σε χρήμα. Το Δ' κεφάλαιο αφορά τις διαχειριστικές ενέργειες της πράξης εφαρμογής, ενώ στο Ε' κεφάλαιο αναλύεται η διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης της πράξης εφαρμογής.