Γεώργιος Παναγιωτόπουλος

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΔΩΡΕΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

Ερμηνεία - Νομολογία / Περιέχει τον Ν.2691/2001 [ Ν.Δ. 118/1973 ] (Ενημερωμένος μέχρι και τον Ν.3427/2005)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2006
ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ
ΣΕΛΙΔΕΣ488
ΙSBN960-420-303-7
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ14x21
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΚωδικοποίηση

Η παρούσα αναθεωρημένη έκδοση του Κώδικα κληρονομιών-δωρεών και γονικών παροχών είναι πλήρως αναθεωρημένη και ενημερωμένη με τις νομοθετικές μεταβολές που επήλθαν με τους νόμους 3091/2002 (ΦΕΚ Α' 330), 3220/2002 (ΦΕΚ Α' 15) και 3427/2005 (ΦΕΚ Α' 312). Το έργο εμπλουτίστηκε με αναλυτικότερη κατ' άρθρο ερμηνεία και νομολογία, ενώ προστέθηκαν και παραδείγματα, όπου αυτό κρίθηκε αναγκαίο για την καλύτερη κατανόηση των οικείων ρυθμίσεων. Επιπλέον, παρατίθεται συνοπτική ιστορική αναδρομή στη διαδικασία θέσπισης και εφαρμογής των διατάξεων περί φόρου κληρονομιών στην Ελλάδα. Τέλος, στο έργο περιέχονται τόσο οι παράλληλα προς τον Κώδικα ισχύουσες μεμονωμένες διατάξεις όσο και οι συμβάσεις αποφυγής της διπλής φορολογίας.