Καλάθι Το προϊόν “Η διανομή αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση - κανονισμός 1400/2002/ΕΚ” έχει προστεθεί στο καλάθι σας.

Μιχαήλ-Θεόδωρος Δ. Μαρίνος

Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1400/2002/ΕΚ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2005
ΣΕΛΙΔΕΣ213
ΙSBN960-420-285-5
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΜονογραφία

Η διανομή αυτοκινήτων μέσα από ένα σύστημα επιλεκτικής ή αποκλειστικής διανομής έχει μεγάλη πρακτική σημασία και τεράστια οικονομική διάσταση. Η αξιολόγηση των συστημάτων διανομής αυτοκινήτων ανήκει στα εξαιρετικά δυσχερή και αμφισβητούμενα ζητήματα του δικαίου κατά των περιορισμών του ανταγωνισμού, τα οποία έχουν απασχολήσει κατ' επανάληψη τον κοινοτικό νομοθέτη, την Ευρ. Επιτροπή και τη νομολογία του ΔΕΚ. Ο πρόσφατος Κανονισμός ομαδικής απαλλαγής 1400/2002 ρυθμίζει το πλαίσιο ομαδικής απαλλαγής ενός συστήματος διανομής καινούργιων αυτοκινήτων και ανταλλακτικών από το άρθρο 81 παραγρ. 1 ΕΚ καθώς και τις υπηρεσίες συντήρησης. Η ανά χείρας μονογραφία εξετάζει το μηχανισμό που θεσπίζει ο Κανονισμός, τις προϋποθέσεις εφαρμογής του και τις επιδράσεις του (ακυρότητα, διοικητικές κυρώσεις κλπ) στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ κατασκευαστών/εισαγωγέων, διανομέων, εξουσιοδοτημένων και μη, καθώς και συνεργείων επισκευής και συντήρησης. Είναι απαραίτητο βοήθημα για κάθε εμπλεκόμενο στη διαμόρφωση της διανομής και συντήρησης αυτοκινήτων, ιδιαίτερα αφού πλέον η ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού στο πλαίσιο της αποκεντρωμένης εφαρμογής των κοινοτικών κανόνων ανταγωνισμού, εφαρμόζει τα άρθρα 81 και 82 ΕΚ καθώς και τους Κανονισμούς ομαδικής απαλλαγής.