Καλάθι Το προϊόν “Εγκλήματα Ελλήνων πολιτών στην αλλοδαπή - Άρθρο 6 ΠΚ” έχει προστεθεί στο καλάθι σας.

Ελένη Καμπέρου-Ντάλτα

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ - ΑΡΘΡΟ 6 ΠΚ

Η σύγχρονη διάσταση της αρχής της ενεργητικής προσωπικότητας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2005
ΣΕΛΙΔΕΣ424
ΙSBN960-420-267-7
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΔιδακτορική διατριβή

Στο σύγχρονο διεθνές περιβάλλον, ο εφαρμοστής του ποινικού δικαίου έρχεται όλο και πιο συχνά σε επαφή με εγκλήματα που έχουν διεθνείς όψεις. Από τη σκοπιά αυτή, η παρούσα μελέτη, με αντικείμενο την αρχή της ενεργητικής προσωπικότητας (άρθρο 6 ΠΚ), φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο. Η συγγραφέας πραγματεύεται, συστηματικά και εξαντλητικά, τις ουσιαστικές και δικονομικές προϋποθέσεις άσκησης ποινικής δίωξης κατά Ελλήνων πολιτών που τέλεσαν εγκλήματα στην αλλοδαπή. Ιδιαίτερα κεφάλαια της μελέτης είναι αφιερωμένα στην ιδιότητα του Έλληνα πολίτη, στον αλλοδαπό τόπο τέλεσης του εγκλήματος, στον όρο του διττού αξιοποίνου, στην καθιέρωση της αρχής της ενεργητικής προσωπικότητας στην απεριόριστη μορφή της για τη δίωξη μορφών του οργανωμένου εγκλήματος και στις δικονομικές προϋποθέσεις της έγκλησης και της αίτησης της ξένης κυβέρνησης, προκειμένου για πλημμελήματα. Στο τελευταίο κεφάλαιο της μελέτης, η συγγραφέας ασχολείται με πρόσφατα προγράμματα και πολιτικές του υπό διαμόρφωση ευρωπαϊκού ποινικού δικαίου -όπως χαρακτηριστικά το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης- και ερευνά την επίδρασή του στο διεθνές ποινικό δίκαιο stricto sensu και ειδικά στην έκταση και στο περιεχόμενο της αρχής της ενεργητικής προσωπικότητας.