Ευγενία Γ. Δακορώνια

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΘΗΚΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2005
ΣΕΛΙΔΕΣ184
ΙSBN960-420-264-2
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΕγχειρίδιο

Η παρούσα μονογραφία είναι η μόνη στην ελληνική βιβλιογραφία, η οποία ασχολείται τόσο με το δόγμα όσο και με την πλούσια νομολογία που σχετίζεται με το ενδιαφέρον ζήτημα της ερμηνείας των διαθηκών. Το θέμα του αν χωρεί ερμηνεία των διαθηκών ακόμη και όταν το γράμμα τους είναι "σαφές", τα κριτήρια για την ερμηνευτική αναζήτηση της βουλήσεως του διαθέτη και οι πηγές άντλησής τους καθώς και το ζήτημα της "συμπληρωτικής" ερμηνείας της διαθήκης με αναζήτηση της υποθετικής βουλήσεως του διαθέτη είναι από τα θέματα που διαπραγματεύεται η συγγραφέας. Η συγγραφέας ασχολείται επίσης με το θέμα της δυνατότητας ερμηνείας των διαθηκών όχι μόνο υποκειμενικά, με βάση τη βούληση του διαθέτη (ΑΚ 173), όπως είναι η κρατούσα γνώμη, αλλά και αντικειμενικά, με βάση τη συναλλακτική καλή πίστη (ΑΚ 200), με τους ειδικούς για τις διαθήκες ερμηνευτικούς κανόνες του Κληρονομικού Δικαίου και με τα ζητήματα ερμηνείας διαθηκών που εμπεριέχουν αιρέσεις και προθεσμίες. Τέλος παρουσιάζονται και τα σχετικά δικονομικά προβλήματα και ο προβληματισμός του κατά πόσον είναι δυνατός ο αναιρετικός έλεγχος του περιεχομένου των διαθηκών. Σε όλα τα κεφάλαια του βιβλίου δεν γίνεται μόνο ενδελεχής αναφορά και λεπτομερής παραπομπή στη νομολογία αλλά διανθίζονται αυτά και με το ιστορικό υποθέσεων που απασχόλησαν τα ελληνικά δικαστήρια και που κρίθηκαν ενδιαφέρουσες. Θεωρία και πράξη συνδυάζονται κατ' αγαστό τρόπο, ώστε το παρόν βιβλίο να αποτελεί πολύτιμο βοήθημα για κάθε νομικό, είτε αυτός ασχολείται με τη θεωρία είτε με την πράξη.