Ανθή Πελλένη-Παπαγεωργίου

Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Τα Ζητήματα Αστικού και Δικονομικού Δικαίου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2005
ΣΕΛΙΔΕΣ195
ΙSBN960-420-253-7
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΜονογραφία

Αντικείμενο του βιβλίου είναι οι ειδικές ρυθμίσεις του ν. 5638/1932 "Περί καταθέσεως εις κοινόν λογαριασμόν" σε παραβολή με τις γενικές διατάξεις του αστικού δικαίου. Κατά τον ν. 5638/1932, τα χαρακτηριστικά της κατάθεσης σε κοινό λογαριασμό είναι, α) ότι ο καθένας από τους συνδικαιούχους μπορεί να αναλάβει και το σύνολο του ποσού της κατάθεσης (άρθρο 1 παρ. 1 ), β) ότι σε περίπτωση θανάτου ενός από τους συνδικαιούχους η κατάθεση περιέρχεται αυτοδικαίως στους επιζώντες δικαιούχους (άρθρο 2 παρ. 1), οπότε οι κληρονόμοι δεν έχουν δικαίωμα επί της καταθέσεως (άρθρο 3), γ) ότι η κατάθεση είναι ελεύθερη από κάθε φόρο κληρονομίας (άρθρο 2 παρ. 2), και δ) ότι η κατάθεση είναι περιωρισμένως κατασχετή (άρθρο 4). Έτσι, το βιβλίο πραγματεύεται θέματα που αφορούν ιδίως τη νομική φύση, τη λειτουργία και την κατάσχεση της κατάθεσης σε κοινό λογαριασμό, τη διάκριση από τον συμπλεκτικό λογαριασμό, καθώς και τα ζητήματα κληρονομικού δικαίου ενόψει του άρθρου 117 ΕισΝΑΚ.