Καλάθι Το προϊόν “Παράγωγα προϊόντα και ελληνική αγορά” έχει προστεθεί στο καλάθι σας.

David A. Dubofsky, Νίκος Πορφύρης

ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Τόμος 2ος, Δικαιώματα προαίρεσης επί μετοχών και δεικτών (stock and index)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2005
ΣΕΛΙΔΕΣ440
ΙSBN978-960-420-250-8
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΕγχειρίδιο
ΚΩΔ.ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ1333

Ο δεύτερος τόμος της σειράς Παράγωγα Προϊόντα και Ελληνική Αγορά καλύπτει τα πιο δημοφιλή παράγωγα προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές, τα δικαιώματα προαίρεσης σε μετοχές (stock options) και σε δείκτες (index options). Απευθύνεται τόσο σε αρχάριους όσο και σε εξειδικευμένους αναγνώστες και σκοπός του είναι να εισάγει τις στρατηγικές, τους τρόπους αποτίμησης και τον τρόπο παρακολούθησης της θέσης σε δικαιώματα. Η παρουσίαση των θεμάτων γίνεται τόσο από πρακτική όσο και από θεωρητική βάση ώστε να επιτρέπει την σφαιρικότερη κατανόησή τους και υπάρχει πάντα εκτενής βιβλιογραφική αναφορά για τις ανάγκες φοιτητών ή για αναγνωστών που θέλουν να προχωρήσουν περισσότερο κάποιο θέμα. Τα αριθμητικά παραδείγματα που χρησιμοποιούνται βασίζονται στα παράγωγα προϊόντα της ελληνικής αγοράς έτσι ώστε ο αναγνώστης να μπορεί να εφαρμόσει και να συγκρίνει αυτά που διαβάζει με αυτά που συμβαίνουν σε καθημερινή βάση στην Αγορά Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Αναλυτικότερα, εισάγονται αρχικά όλες οι έννοιες, διαδικασίες, ορισμοί και λειτουργικά χαρακτηριστικά προϊόντων και αγορών για Ελλάδα και εξωτερικό σχετικά με τις συναλλαγές και εκκαθάριση των δικαιωμάτων. Στη συνέχεια εισάγονται οι στρατηγικές σε δικαιώματα και η παρακολούθηση της κερδοφορίας των στρατηγικών αυτών με διαγράμματα κέρδους-ζημίας. Για να κατανοήσει καλύτερα ο αναγνώστης τι συμβαίνει σε πραγματικές συνθήκες στην αποτίμηση δικαιωμάτων (άγνωστα μερίσματα, ημερομηνίες αποκοπής μερισμάτων κλπ) γίνεται περιπτωσιολογική παρουσίαση των ορίων αποτίμησης για δικαιώματα αγοράς (calls) και δικαιώματα πώλησης (puts) ευρωπαϊκού και αμερικάνικου τύπου. Με αυτό τον τρόπο ο αναγνώστης μπορεί να αποκτήσει αίσθηση για το εύρος στο οποίο μπορεί να κυμανθούν οι τιμές των δικαιωμάτων και να έχει τη δυνατότητα να εκμεταλλευτεί τυχόν αποκλίσεις αποκομίζοντας κέρδη. Παράλληλα, για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις εξηγείται πως συνδέεται η τιμή των call με την τιμή των put (put- call parity). Οι τρόποι τιμολόγησης δικαιωμάτων με βάση το διωνυμικό μοντέλο και με βάση το μοντέλο Black- Scholes είναι εξαιρετικά αναλυτικά, διακρίνονται περιπτώσεις σχετικά με τη γνώση των μερισμάτων που αναμένει ο επενδυτής να αποκοπούν και γίνονται αναφορές σε άλλους τρόπους αποτίμησης δικαιωμάτων. Μεγάλη έμφαση δίδεται στην διεξοδική παρουσίαση των συντελεστών ευαισθησίας για χαρτοφυλάκια μετοχών, ΣΜΕ και δικαιωμάτων με παραδείγματα και υπάρχει ξεχωριστό κεφάλαιο το οποίο αναφέρεται στην ασφάλεια χαρτοφυλακίου (portfolio insurance) με τη χρήση δικαιωμάτων επί δεικτών ή στατική αντιστάθμιση. Σκοπός του τόμου αυτού είναι να αποτελέσει ολοκληρωμένο κείμενο στα ελληνικά για τον αρχάριο και μέσο επενδυτή που θέλει να ασχοληθεί με τα δικαιώματα και να δώσει παραπομπές και βιβλιογραφία για τους προχωρημένους χρήστες των παραγώγων προϊόντων.