Καλάθι Το προϊόν “Η ατομική σύμβαση εργασίας” έχει προστεθεί στο καλάθι σας.

Στυλιανός Γ. Βλαστός

Η ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επίκαιρα πρακτικά ζητήματα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2004
ΣΕΛΙΔΕΣ412
ΙSBN960-420-237-5
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΕγχειρίδιο

Το εργατικό δίκαιο και η εφαρμογή του στην πράξη δεν αφορά μόνο τον νομικό, δηλ. τον δικαστή και τον δικηγόρο, αλλά και αυτά τα ίδια τα υποκείμενά του, δηλαδή, τον εργοδότη και τον εργαζόμενο, καθώς και όσους ασχολούνται, αμέσως ή εμμέσως, με αυτό, όπως τους λογιστές", τους φοιτητές των νομικών σχολών, τις εργατικές και εργοδοτικές ενώσεις κ.ά. Και ενώ πρόκειται για ένα "ζωντανό" δίκαιο, εν τούτοις, εξ αιτίας της πολυνομίας και της ιδιαιτερότητας των εργατικών ζητημάτων, της ελλείψεως επαρκούς χρόνου, του δυσνόητου πολλές φορές των εννοιών του, το καθιστούν, συνήθως, μη προσιτό στους αμέσως ή εμμέσως ασχολούμενους με αυτό.
Στην άμβλυνση των ανωτέρω προβλημάτων προσεγγίσεως και κατανοήσεως του εργατικού δικαίου κυρίως από τον ασχολούμενο με αυτό στην πράξη, στοχεύει το παρόν βιβλίο.
Για τον σκοπό αυτό επιλέχθηκαν ζητήματα τα οποία απασχόλησαν τη νομική θεωρία και κυρίως τη νομολογία του εργατικού δικαίου και καλύπτουν όλο το φάσμα από την κατάρτιση της συμβάσεως εξαρτημένης εργασίας μέχρι και την λύση της, τα οποία παρατίθενται με την μορφή πρακτικών ζητημάτων της καθημερινής ζωής, όπως έχουν διαμορφωθεί από την σύγχρονη θεωρία και τη νομολογία του εργατικού δικαίου σε ανάλογες περιπτώσεις.
Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας περιεχομένων, ο οποίος προηγείται του κυρίως μέρους του βιβλίου και ο οποίος, όπως πιστεύουμε, θα βοηθήσει επαρκώς τον αναγνώστη.