Στέφανος Κ. Παύλου

ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΡΡΟΗΣ

Τόμος 1ος, Επικουρικότητα και συρροή

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2003
ΣΕΛΙΔΕΣ314
ΙSBN960-420-220-0
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΜονογραφία

Η νέα μονογραφία του Αναπληρωτή Καθηγητή του Ποινικού Δικαίου Στέφανου Κλ. Παύλου, καταπιάνεται με το δύσκολο πρόβλημα της αναδείξεως της μίας και μοναδικής εφαρμοστέας ποινικής κυρωτικής διατάξεως, σε περιπτώσεις συνδρομής της φαινομενικής συρροής στο πεδίο του ποινικού δικαίου, αποτελώντας την πρώτη από μια σειρά συμβολών στο ίδιο πρόβλημα, που θα ακολουθήσουν.
Η ανάδειξη αυτή επιτυγχάνεται με την εφαρμογή "αρχών", μία από τις οποίες είναι και η αρχή της επικουρικότητας (ρητής ή σιωπηρής). Σκοπός του έργου είναι ειδικότερα η αναλυτική επεξεργασία όλων των μορφών της αρχής της επικουρικότητας, κατά τρόπο, που να αναδεικνύεται ένα σαφές δογματικό περιεχόμενο, ώστε και η εφαρμογή της να είναι ασφαλής και εγγυητική.
Γι' αυτό και ο συγγραφέας πέρα από την διεξοδική ανάλυση του θέματος, "δοκιμάζει" της παραδοχές του σε σωρεία παραδειγμάτων από την πράξη και κυρίως καταγράφει σχολαστικά μία εκτεταμένη σειρά προβλημάτων συρροής διαφόρων εγκλημάτων τόσο του Ποινικού Κώδικα, όσο και των ειδικών ποινικών νόμων, από το κεκτημένο της νομολογίας και της θεωρίας.
Έτσι το έργο, εκτός από την δογματική του συνεισφορά, αποτελεί κι ένα χρήσιμο εργαλείο στην πρακτική εφαρμογή του ποινικού δικαίου, γεγονός που διευκολύνεται και από την ταξινόμηση της ύλης, καθώς και το αναλυτικό θεματικό ευρετήριο που συνοδεύει την έκδοση.