Απόστολος Σ. Γεωργιάδης

ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Γενικό μέρος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ1999
ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ
ΣΕΛΙΔΕΣ840
ΙSBN960-420-067-4
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΕγχειρίδιο

Mε το εγχειρίδιο αυτό επιχειρείται μια σύχρονη, πλήρης και συστηματική πραγμάτευση ολόκληρης της ύλης του Γενικού Eνοχικού Δικαίου. Λαμβάνοντας υπόψιν μια σειρά από σύγχρονα νομοθετήματα (όπως ο N. 2251/1994 για την προστασία του καταναλωτή, ο N. 1665/1986 για τις συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης και ο N. 2532/1997 για την κύρωση της Σύμβασης των Hνωμένων Eθνών για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών), με τα οποία τροποποιήθηκαν ή συμπληρώθηκαν βασικοί θεσμοί του Aστικού μας Δικαίου, ο συγγραφέας στοχεύει σε μια διεξοδική καταγραφή όλων εκείνων των θεμάτων που, ανεξάρτητα από την κατάταξή τους στον Aστικό Kώδικα, άπτονται της ύλης του Γενικού Eνοχικού Δικαίου. Στο έργο αξιοποιούνται τα πορίσματα της νεότερης ελληνικής επιστήμης και νομολογίας, ενώ αντικείμενο πραγμάτευσης αποτελούν και οι σημαντικές τροποποιήσεις που επέφερε το δίκαιο της Eυρωπαϊκής Kοινότητας στο ελληνικό αστικό δίκαιο. Iδιαίτερη, τέλος, ανάπτυξη επιφυλάσσεται στην παρουσίαση του δικαίου της αστικής ευθύνης, όπως αυτό έχει διευρυνθεί και διαμορφωθεί τις τελευταίες δεκαετίες με πλήθος ειδικών νόμων. Παράλληλα, ενόψει της παγκοσμιοποίησης των συναλλαγών, οι διάφοροι θεσμοί του ενοχικού δικαίου εξετάζονται και από σκοπιά συγκριτική.