German Language Law Publications

Όλα τα βιβλία

German Language Law Publications

STRAFPROZESSORDNUNG

Roxin C. Έτος Έκδοσης: 2007
ISBN: 978-3-423-05011-1
9.5€ - 4.75€

GESELLSCHAFTSRECHT

Grunewald Barbara Έτος Έκδοσης: 2000
ISBN: 3-16-147431-7
29€ - 14.5€

VOELKERRECHT

Ipsen Knut Έτος Έκδοσης: 1999
ISBN: 3-406-37115-9
57€ - 28.5€

STRAFGESETZBUCH 49

Troendle Herbert Έτος Έκδοσης: 1999
ISBN: 3-406-44495-4
70€ - 35€

SCHULDRECHT BESONDERES TEIL

Schlechtriem Peter Έτος Έκδοσης: 1998
ISBN: 3-16-147062-1
22€ - 11€

UMWELTRECHT

Kloepfer Michael Έτος Έκδοσης: 1998
ISBN: 3-406-35005-4
136€ - 68€

SCHIEDSGERICHT 3

Schuetze Έτος Έκδοσης: 1998
ISBN: 3-406-45395-3
32€ - 16€

KRIMINOLOGIE

Goeppinger Hans Έτος Έκδοσης: 1997
ISBN: 3-406-37326-7
81€ - 40.5€

TELEKOMMUNIKATIONSRECHT

Scheurle Klaus-dieter Έτος Έκδοσης: 1997
ISBN: 3-406-41800-7
26€ - 13€

MULTIMEDIADIENSTRECHT

Engel-flechsig Stefan Έτος Έκδοσης: 1997
ISBN: 3-406-42328-0
41.5€ - 20.75€

EUROPAISCHES UMWELT

Frenz Walter Έτος Έκδοσης: 1997
ISBN: 3-406-43201-8
35€ - 17.5€

DIE UNO

Unser Gunther Έτος Έκδοσης: 1997
ISBN: 3-423-05254-6
11€ - 5.5€

VERWALTUNGSRECHT 4

Faber Heiko Έτος Έκδοσης: 1995
ISBN: 3-16-146409-5
28€ - 14€

ΤAETERSCHAFT ALS TATERRSCHAFT

Schild Wolfgang Έτος Έκδοσης: 1994
ISBN: 3-11-014481-6
22€ - 11€

ΙNTERNATIONALES EINHEITSRECHT

Kropholler Jan Έτος Έκδοσης: 1975
ISBN: 3-16-636882-5
70€ - 35€