Κώδικες

Όλα τα βιβλία

Κώδικες

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Μαργαρίτης Μιχαήλ Έτος Έκδοσης: 2008
ISBN: 978-960-420-352-9
110€ - 50€

ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΣΕΠΗΣ 13

Έτος Έκδοσης: 2008
ISBN: 978-960-420-357-4
8€ - 7.2€

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΣΕΠΗΣ 14

Κώδικες τσέπης Έτος Έκδοσης: 2008
ISBN: 978-960-420-382-6
9€ - 8.1€

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ & ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Καλλινίκου Διονυσία Έτος Έκδοσης: 2007
ISBN: 978-960-420-332-1
20€ - 18€

ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ

Έτος Έκδοσης: 2007
ISBN: 978-960-420-349-9
63€

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Μπέκας Ιωάννης Έτος Έκδοσης: 2006
ISBN: 960-420-301-0
50€ - 45€

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΔΩΡΕΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

Παναγιωτόπουλος Γεώργιος Έτος Έκδοσης: 2006
ISBN: 960-420-303-7
50€ - 45€

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Μαρίνος Μιχαήλ-Θεόδωρος, Λιάσκος Ευάγγελος Έτος Έκδοσης: 2006
ISBN: 960-420-309-6
60€ - 54€

Η ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Σκούρας Θέμης Έτος Έκδοσης: 1996
ISBN: 000-084-203-9
24.95€ - 22.46€