Ξενόγλωσσα Οικονομικά

Όλα τα βιβλία

Ξενόγλωσσα Οικονομικά

LIVING THE BRAND

Ind Nicholas Έτος Έκδοσης: 2004
ISBN: 0-7494-4129-1
30€ - 15€

NEW STRATEGIC SELLING

Heiman Stephen Έτος Έκδοσης: 2004
ISBN: 0-7494-4130-5
30€ - 15€

THE NEW CONCEPTUAL SELLING

Heiman Stephen Έτος Έκδοσης: 2004
ISBN: 0-7494-4131-3
30€ - 15€

MARKET RESEARCH IN PRACTICE

Hague Paul Έτος Έκδοσης: 2004
ISBN: 0-7494-4180-1
31€ - 15.5€

THE EFFECTIVE USE OF MARKET RESEARCH

Birn Robin Έτος Έκδοσης: 2004
ISBN: 0-7494-4200-X
31€ - 15.5€

KEY MARKETING SKILLS (CD)

Cheverton Peter Έτος Έκδοσης: 2004
ISBN: 0-7494-4298-0
48€ - 24€

OPTIONS AND OPTIONS TRADING

Ward Robert Έτος Έκδοσης: 2004
ISBN: 0-07-143209-4
36€ - 18€

GROWTH,TRADE & SYSTEMIC LEADERSHIP

Reuveny Rafael Έτος Έκδοσης: 2004
ISBN: 0-472-06850-4
28€ - 14€

THE CHANGING FACE OF ECONOMICS

Colander David Έτος Έκδοσης: 2004
ISBN: 0-472-06877-6
26€ - 13€

ALTRUISTICALLY INCLINED?

Field Alexander Έτος Έκδοσης: 2004
ISBN: 0-472-08947-1
27€ - 13.5€

PREFERENCE POLLUTION

George David Έτος Έκδοσης: 2004
ISBN: 0-472-08949-8
24€ - 12€

WALL STREET

Economist Έτος Έκδοσης: 2003
ISBN: 1-86197-464-7
32€ - 16€

CAPITALISM, NOT GLOBALISM

Clark William Έτος Έκδοσης: 2003
ISBN: 0-472-11293-7
60€ - 30€

FIRST STEPS IN ECONOMIC INDICATORS

Temple Peter Έτος Έκδοσης: 2003
ISBN: 0-273-65911-1
33€ - 16.5€

THE SALES ADVANTAGE

Carnegie Dale Έτος Έκδοσης: 2003
ISBN: 0-7432-1591-5
30€ - 15€

PERSONAL FINANCE WORKBOOK

Gardner David Έτος Έκδοσης: 2003
ISBN: 0-7432-2997-5
15€ - 7.5€

FINANCIAL FINE PRINT

Leder Michelle Έτος Έκδοσης: 2003
ISBN: 0-471-43347-0
33€ - 16.5€

PRACTICE WHAT YOU PREACH

Maister David Έτος Έκδοσης: 2003
ISBN: 0-7432-3133-3
16€ - 8€

LEAN THINKING

Womack James Έτος Έκδοσης: 2003
ISBN: 0-7432-3164-3
20€ - 10€

THE LAWS OF MONEY, THE LESSONS OF LIFE

Orman Suze Έτος Έκδοσης: 2003
ISBN: 0-7432-4517-2
25€ - 12.5€