Ξενόγλωσσα Οικονομικά

Όλα τα βιβλία

Ξενόγλωσσα Οικονομικά

OPTICAL ILLUSIONS

Endlich Lisa Έτος Έκδοσης: 2004
ISBN: 0-7432-2667-4
20€ - 10€

BOND MARKETS, ANALYSIS, AND STRATEGIES 5TH EDITION

Fabozzi Frank Έτος Έκδοσης: 2004
ISBN: 0-13-127142-3
73€ - 36.5€

THE 18 IMMUTABLE LAWS OF CORPORATE REPUTATION

Alsop Ronald Έτος Έκδοσης: 2004
ISBN: 0-7432-3670-X
30€ - 15€

MARKETING RESEARCH

Aaker David Έτος Έκδοσης: 2004
ISBN: 0-471-45168-1
57€ - 28.5€

CARNIVAL ON WALL STREET

Hughes Jane Elizabeth Έτος Έκδοσης: 2004
ISBN: 0-471-45179-7
30€ - 15€

THE CORPORATION

Bakan Joel Έτος Έκδοσης: 2004
ISBN: 0-7432-4746-9
15€ - 7.5€

LIFE IS A SERIES OF PRESENTATIONS

Jeary Tony Έτος Έκδοσης: 2004
ISBN: 0-7432-5141-5
19€ - 9.5€

STEALING TIME

Klein Alec Έτος Έκδοσης: 2004
ISBN: 0-7432-5984-X
14€ - 7€

THE PRICE ADVANTAGE

Marn Michael Έτος Έκδοσης: 2004
ISBN: 0-471-46669-7
77€ - 38.5€

THE THEORY AND PRACTICE OF INVESTMENT MANAGEMENT

Fabozzi Frank Έτος Έκδοσης: 2004
ISBN: 0-471-48950-6
55€ - 27.5€

THE LEADERSHIP PILL

Blanchard Ken Έτος Έκδοσης: 2004
ISBN: 0-7434-8387-1
11€ - 5.5€

THE NEW STRUCTURE OF LABOR RELATIONS

Katz Harry Έτος Έκδοσης: 2004
ISBN: 0-8014-4184-6
36€ - 18€

CONFESSIONS OF AN ΑDVERTISING ΜAN

Ogilvy David Έτος Έκδοσης: 2004
ISBN: 1-904915-01-9
16€ - 8€

RULES FOR THE WORLD

Barnett Michael Έτος Έκδοσης: 2004
ISBN: 0-8014-8823-0
16€ - 8€

THIRD-SECTOR DEVELOPMENT

Gunn Christopher Έτος Έκδοσης: 2004
ISBN: 0-8014-8881-8
19€ - 9.5€

UNCERTAIN BUSINESS

Ericson Richard Έτος Έκδοσης: 2004
ISBN: 0-8020-8562-8
28€ - 14€

ESTABLISHING THE RULES OF THE GAME

Massicotte Louis Έτος Έκδοσης: 2004
ISBN: 0-8020-8564-4
20€ - 10€

NO TRESPASSING

Hemmungs Wirten Eva Έτος Έκδοσης: 2004
ISBN: 0-8020-8608-X
25€ - 12.5€

WEAPONS OF MASS PERSUASION

Rutherford Paul Έτος Έκδοσης: 2004
ISBN: 0-8020-8651-9
22€ - 11€

MCMILLAN ON OPTIONS

McMillan Lawrence Έτος Έκδοσης: 2004
ISBN: 0-471-67875-9
84€ - 42€