Ξενόγλωσσα Οικονομικά

Όλα τα βιβλία

Ξενόγλωσσα Οικονομικά

INDIVIDUAL AND FAMILY FINANCES

Fellows Adrian Έτος Έκδοσης: 2005
ISBN: 1-903909-58-9
14€ - 7€

THE LIMITS OF TRANSPARENCY

Best Jacqueline Έτος Έκδοσης: 2005
ISBN: 0-8014-4319-9
34€ - 17€

THE NEW MASTERS OF CAPITAL

Sinclair Timothy Έτος Έκδοσης: 2005
ISBN: 0-8014-4328-8
27€ - 13.5€

THE EUROPEANIZATION OF CENTRAL AND EASTERN EUROPE

Schimmelfennig Frank Έτος Έκδοσης: 2005
ISBN: 0-8014-8961-X
21€ - 10.5€

NATIONAL PURPOSE IN THE WORLD ECONOMY

Abdelal Rawi Έτος Έκδοσης: 2005
ISBN: 0-8014-8977-6
16€ - 8€

CORPORATE GOVERNANCE AND ECONOMIC PERFORMANCE

Gugler Klaus Έτος Έκδοσης: 2005
ISBN: 0-19-924570-3
67€ - 33.5€

REMINISCENCES OF A STOCK OPERATOR

Lefevre Edwin Έτος Έκδοσης: 2005
ISBN: 0-471-67876-7
32€ - 16€

SECURITIES FINANCE

Fabozzi Frank Έτος Έκδοσης: 2005
ISBN: 0-471-67891-0
95€ - 47.5€

GLOBALIZATION

Weinstein Michael Έτος Έκδοσης: 2005
ISBN: 0-231-13459-2
25€ - 12.5€

PRODUCING SECURITY

Brooks Stephen Έτος Έκδοσης: 2005
ISBN: 0-691-12151-6
38€ - 19€

FREE TRADE UNDER FIRE

Irwin Douglas Έτος Έκδοσης: 2005
ISBN: 0-691-12247-4
22€ - 11€

YIELD CURVE MODELING

Stander Yolanda Έτος Έκδοσης: 2005
ISBN: 1-4039-4726-0
204€ - 102€

THE ART OF BETTER RETAIL BANKING

Croxford Hugh Έτος Έκδοσης: 2005
ISBN: 0-470-01320-6
57€ - 28.5€

DICTIONARY OF STRATEGY

Kelly Louise Έτος Έκδοσης: 2004
ISBN: 0-7619-3073-6
31€ - 15.5€

EUROPEAN BUSINESS & MARKETING

Harris Phil Έτος Έκδοσης: 2004
ISBN: 0-7619-6605-6
43€ - 21.5€

UNDERSTANDING ECONOMIC RECOVERY IN THE 1930S

Steindl Frank Έτος Έκδοσης: 2004
ISBN: 0-472-11348-8
52€ - 26€

ECONOMICS IN REAL TIME

McDermott John Έτος Έκδοσης: 2004
ISBN: 0-472-11357-7
57€ - 28.5€

LATERAL LEADERSHIP

Fisher Roger Έτος Έκδοσης: 2004
ISBN: 1-86197-723-9
15€ - 7.5€

THE 8TH HABIT

Covey Stephen Έτος Έκδοσης: 2004
ISBN: 0-7432-0682-7
29.5€ - 14.75€

THE METAKNOWLEDGE ADVANTAGE

Aguayo Rafael Έτος Έκδοσης: 2004
ISBN: 0-7432-1695-4
31€ - 15.5€