Ξενόγλωσσα Οικονομικά

Όλα τα βιβλία

Ξενόγλωσσα Οικονομικά

ADVANCED BOND PORTFOLIO MANAGEMENT

Fabozzi Frank Έτος Έκδοσης: 2006
ISBN: 0-471-67890-2
94€ - 47€

SUPERMONEY

Smith Adam Έτος Έκδοσης: 2006
ISBN: 0-471-78631-4
23€ - 11.5€

SARBANES-OXLEY

Sheppey Terence Έτος Έκδοσης: 2006
ISBN: 978-0-2300-0678-2
210€ - 105€

LOUIS BACHELIER S THEORY OF SPECULATION

Davis Mark Έτος Έκδοσης: 2006
ISBN: 0-691-11752-7
38€ - 19€

IMPROVE YOUR COMMUNICATION SKILLS

Barker Alan Έτος Έκδοσης: 2006
ISBN: 0-7494-4822-9
15€ - 7.5€

BRAND ROYALTY

Haig Matt Έτος Έκδοσης: 2006
ISBN: 0-7494-4826-1
17€ - 8.5€

THE PEOPLE MANAGEMENT CLINIC

Richardson Martin Έτος Έκδοσης: 2006
ISBN: 978-185418391-0
29€ - 14.5€

ALL ABOUT SIX SIGMA

Brussee Warren Έτος Έκδοσης: 2006
ISBN: 0-07-145372-5
16€ - 8€

SOCIAL CONSTRUCTION OF FREE TRADE

Duina Francesco Έτος Έκδοσης: 2006
ISBN: 0-691-12353-5
38€ - 19€

CAPITAL AND COLLUSION

Root Hilton Έτος Έκδοσης: 2006
ISBN: 0-691-12407-8
38€ - 19€

THE SHAPE OF RISK

Fishkin Charles Έτος Έκδοσης: 2006
ISBN: 1-4039-3288-3
204€ - 102€

EXCHANGE RATE REGIMES

Moosa Imad Έτος Έκδοσης: 2006
ISBN: 978-1-4039-3672-1
114€ - 57€

CHINA INC

Fishman Ted Έτος Έκδοσης: 2006
ISBN: 1-4165-0289-0
13€ - 6.5€

BUSINESS MISCELLANY

Economist Έτος Έκδοσης: 2005
ISBN: 1-86197-911-8
16€ - 8€

STYLE GUIDE

Economist Έτος Έκδοσης: 2005
ISBN: 1-86197-916-9
28€ - 14€

GUIDE TO THE EUROPEAN UNION

Leonard Dick Έτος Έκδοσης: 2005
ISBN: 1-86197-930-4
32€ - 16€

THE FUTURE OF TECHNOLOGY

Standage Tom Έτος Έκδοσης: 2005
ISBN: 1-86197-971-1
32€ - 16€

BRAND SENSE

Lindstrom Martin Έτος Έκδοσης: 2005
ISBN: 0-7432-6784-2
29€ - 14.5€

THE EU AND TURKEY

Lake Michael Έτος Έκδοσης: 2005
ISBN: 1-903403-61-8
26€ - 13€

LEAN SOLUTIONS

Womack James Έτος Έκδοσης: 2005
ISBN: 0-7432-7595-0
33€ - 16.5€