Ξενόγλωσσα Οικονομικά

Όλα τα βιβλία

Ξενόγλωσσα Οικονομικά

THE SHAPE OF RISK

Fishkin Charles Έτος Έκδοσης: 2006
ISBN: 1-4039-3288-3
204€ - 102€

EXCHANGE RATE REGIMES

Moosa Imad Έτος Έκδοσης: 2006
ISBN: 978-1-4039-3672-1
114€ - 57€

CHINA INC

Fishman Ted Έτος Έκδοσης: 2006
ISBN: 1-4165-0289-0
13€ - 6.5€

THE PEOPLE MANAGEMENT CLINIC

Richardson Martin Έτος Έκδοσης: 2006
ISBN: 978-185418391-0
29€ - 14.5€

ECONOMICS

Cox Simon Έτος Έκδοσης: 2006
ISBN: 1-86197-606-2
18€ - 9€

GUIDE TO INVESTMENT STRATEGY

Stanyer Peter Έτος Έκδοσης: 2006
ISBN: 1-86197-851-0
33€ - 16.5€

A BUSINESS MISCELLANY

Economist Έτος Έκδοσης: 2006
ISBN: 1-86197-866-9
17€ - 8.5€

GUIDE TO THE EFFECTIVE BUSINESS PLAN

Lane Michael Έτος Έκδοσης: 2006
ISBN: 1-900694-88-3
14€ - 7€

SETTING UP AND RUNNING YOUR OWN COMPANY

Major Michael Έτος Έκδοσης: 2006
ISBN: 1-900694-93-X
14€ - 7€

WRITING THE PERFECT C.V

Temple Caroline Έτος Έκδοσης: 2006
ISBN: 1-903909-91-0
17€ - 8.5€

THE MARKETING CODE

Brown Stephen Έτος Έκδοσης: 2006
ISBN: 1-904879-88-8
17€ - 8.5€

LIARS PARADISE

Edmonds Graham Έτος Έκδοσης: 2006
ISBN: 1-904915-15-9
17€ - 8.5€

PROJECT VALUATION USING REAL OPTIONS

Kodukula Prasad Έτος Έκδοσης: 2006
ISBN: 1-932159-43-6
52€ - 26€

CORPORATE GOVERNANCE AND ECONOMIC PERFORMANCE

Gugler Klaus Έτος Έκδοσης: 2005
ISBN: 0-19-924570-3
67€ - 33.5€

GLOBALIZATION

Weinstein Michael Έτος Έκδοσης: 2005
ISBN: 0-231-13459-2
25€ - 12.5€

THE ART OF BETTER RETAIL BANKING

Croxford Hugh Έτος Έκδοσης: 2005
ISBN: 0-470-01320-6
57€ - 28.5€

SECURITIES FINANCE

Fabozzi Frank Έτος Έκδοσης: 2005
ISBN: 0-471-67891-0
95€ - 47.5€

PRODUCING SECURITY

Brooks Stephen Έτος Έκδοσης: 2005
ISBN: 0-691-12151-6
38€ - 19€

FREE TRADE UNDER FIRE

Irwin Douglas Έτος Έκδοσης: 2005
ISBN: 0-691-12247-4
22€ - 11€

BRAND SENSE

Lindstrom Martin Έτος Έκδοσης: 2005
ISBN: 0-7432-6784-2
29€ - 14.5€