Ξενόγλωσσα Οικονομικά

Όλα τα βιβλία

Ξενόγλωσσα Οικονομικά

THE INTERNATIONAL BUSINESS DICTIONARY AND REFERENCE

Presner Lewis Έτος Έκδοσης: 1991
ISBN: 0-471-54594-5
72€ - 36€

THE GREAT MARKETING TURNAROUND

Rapp Stan Έτος Έκδοσης: 1990
ISBN: 0-13-365560-1
25€ - 12.5€