Ξενόγλωσσα Νομικά

Όλα τα βιβλία

Ξενόγλωσσα Νομικά

EXCHANGES AND ALTERNATIVE TRADING SYSTEMS

Frase Dick Έτος Έκδοσης: 2002
ISBN: 0-421-73930-4
260€ - 130€

COPYRIGHT AND MULTIMEDIA WORKS

Stamatoudi Irini Έτος Έκδοσης: 2002
ISBN: 0-521-80819-7
96€ - 48€

INTERNATIONAL SECURITIES REGULATION

Scott Hal Έτος Έκδοσης: 2002
ISBN: 1-58778-373-8
63€ - 31.5€

THE NEW WORLD TRADE ORGANIZATION AGREEMENTS

Arup Christopher Έτος Έκδοσης: 2001
ISBN: 0-521-77355-5
66€ - 33€

WAR, AGGRESSION AND SELF - DEFENCE

Dinstein Yoram Έτος Έκδοσης: 2001
ISBN: 0-521-79758-6
49€ - 24.5€

TERRORISM AND THE LAW

Alexander Yonah Έτος Έκδοσης: 2001
ISBN: 1-57105-243-7
40€ - 20€

EU ANTI - SUBSIDY LAW AND PRACTICE

Adamantopoulos Konstantinos Έτος Έκδοσης: 2001
ISBN: 1-902558-32-4
95€ - 47.5€

PRINCIPLES OF PROPER CONDUCT FOR SUPRANATIONAL, STATE AND PRIVATE ACTORS IN THE EUROPEAN UNION: TOWARDS A IUS COMMUNE

Wouters Jan Έτος Έκδοσης: 2001
ISBN: 90-5095-162-7
55€ - 27.5€

TOWARDS INTERNATIONAL PERSONALITY: THE POSITION OF MINORITIES AND INDIGENOUS PEOPLES IN INTERNATIONAL LAW

Meijknecht Anna Έτος Έκδοσης: 2001
ISBN: 90-5095-166-X
51€ - 25.5€

INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION AND THE COURTS

Smit H. Έτος Έκδοσης: 2000
ISBN: 1-57823-016-0
180€ - 90€

IMMIGRATION AND EMPLOYMENT

Devine Laura Έτος Έκδοσης: 2000
ISBN: 1-902558-09-X
85€ - 42.5€

EC DISTRIBUTION LAW

Goyder Joanna Έτος Έκδοσης: 2000
ISBN: 1-902558-29-4
115€ - 57.5€

GESELLSCHAFTSRECHT

Grunewald Barbara Έτος Έκδοσης: 2000
ISBN: 3-16-147431-7
29€ - 14.5€

TELECOMMUNICATIONS: THE EU LAW

Simmons & Simmons Έτος Έκδοσης: 1999
ISBN: 1-902558-15-4
117€ - 58.5€

THE EURO IN LAW AND PRACTICE

Ris Birgit Έτος Έκδοσης: 1999
ISBN: 1-902558-16-2
76.3€ - 38.15€

EUROPEAN ECONOMICS AND LAW

Grayston John Έτος Έκδοσης: 1999
ISBN: 1-902558-18-9
76€ - 38€

VOELKERRECHT

Ipsen Knut Έτος Έκδοσης: 1999
ISBN: 3-406-37115-9
57€ - 28.5€

STRAFGESETZBUCH 49

Troendle Herbert Έτος Έκδοσης: 1999
ISBN: 3-406-44495-4
70€ - 35€

SCHULDRECHT BESONDERES TEIL

Schlechtriem Peter Έτος Έκδοσης: 1998
ISBN: 3-16-147062-1
22€ - 11€

UMWELTRECHT

Kloepfer Michael Έτος Έκδοσης: 1998
ISBN: 3-406-35005-4
136€ - 68€