Ιωάννης Τσακάλης

Ζητήματα ποινικής ευθύνης των διοικητών νομικού προσώπου για μη καταβολή εταιρικών φορολογικών χρεών προς το Δημόσιο κατά το άρθρο 25 του Ν. 1882/1990

Με την παρούσα μελέτη επιδιώκεται η αποσαφήνιση ορισμένων επιμέρους ζητημάτων σχετικά με την ποινική ευθύνη των διοικητών νομικού προσώπου για μη καταβολή προς το Δημόσιο εταιρικών χρεών από φορολογική αιτία. Στο κείμενο επιχειρείται να προσδιορισθεί ειδικότερα ο κύκλος των κάθε φορά ποινικώς υπόχρεων φυσικών προσώπων στις περιπτώσεις διαδοχικών μεταβολών των διοικούντων, με βάση το εκάστοτε είδος του φορολογικού χρέους.

Δείτε περισσότερα εδώ.