Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών 1231/2021

Ανθρωποκτονία εξ αμελείας (τροχαίο ατύχημα)

Κρίνεται αθώος ο κατηγορούμενος οδηγός δίκυκλης μοτοσυκλέτας για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας εξ αμελείας, καθόσον: α) η πεζή, ηλικίας 77 ετών, δεν χρησιμοποίησε, ως όφειλε και μπορούσε, την παρακείμενη σε μικρή απόσταση διάβαση πεζών ούτε ήλεγξε την κυκλοφορία, την απόσταση και την ταχύτητα των οχημάτων πριν ξεκινήσει να διασχίζει την οδό, υποπίπτοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στις παραβάσεις των άρ. 330 εδ. β΄ του ΑΚ, 38 παρ. 4 περ. α΄, δ΄ και ε΄ του ΚΟΚ, β) ο οδηγός της δίκυκλης μοτοσυκλέτας δεν οδηγούσε με υψηλή για τις συνθήκες ταχύτητα, δεν ηδύνατο να δει την πεζή, λόγω περιορισμού της ορατότητάς του από το προπορευόμενο όχημα, ή να την αποφύγει, ούτε βαρύνεται με αμέλεια εξ αιτίας της αδυναμίας του να προβλέψει ότι η πεζή θα διέσχιζε τη οδό. Παύει η ποινική δίωξη υφ’ όρον (άρ. 63 Ν. 4689/2020) για το αδίκημα του άρ. 94 ΚΟΚ.

Δείτε περισσότερα εδώ.