ΤρΕφΛαρ 1005/2017

Χρέη προς το Δημόσιο. Πτώχευση.

Η πτώχευση του οφειλέτη ασκεί έννομη επιρροή επί της ποινικής ευθύνης του για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο, υπό την προϋπόθεση ότι η κήρυξή της έλαβε χώρα πριν από την βεβαίωση του χρέους ή το ληξιπρόθεσμο αυτού, δεδομένου ότι ο πτωχεύσας, μετά την κήρυξη της παύσης πληρωμών, στερείται αυτοδικαίως της διοικήσεως της πτωχευτικής περιουσίας και ευθύνεται ποινικώς για την καταβολή προς τους πιστωτές. Κηρύσσεται αθώα η διευθύνουσα σύμβουλος Α.Ε. για την μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο, καθόσον κατά τον χρόνο βεβαίωσης των χρεών η εταιρεία είχε κηρυχθεί σε πτώχευση, με αποτέλεσμα αυτή, στερούμενη της διαχείρισης και διοίκησης της εταιρικής περιουσίας, να πράττει άνευ δόλου.

Δείτε περισσότερα εδώ.

Το κατάστημά μας θα είναι κλειστό από 10/8 έως 2/9 και όλες οι παραγγελίες που θα εισαχθούν αυτές τις ημέρες θα εκτελεστούν τη Δευτέρα 3/9