ΤρΕφΑθ 4929/2018

Αγορά ναρκωτικών και κατοχή τους με σκοπό την διακίνηση από εξαρτημένο δράστη. Καλή διαγωγή μετά την πράξη.

Η γνωμοδότηση πραγματογνωμόνων που διατάσσεται κατά το άρ. 30 παρ. 3 του Ν. 4139/2013, προκειμένου να καθορισθεί αν ένα πρόσωπο είναι εξαρτημένο από τα ναρκωτικά, δεν δεσμεύει το δικαστήριο, το τελευταίο όμως οφείλει, όταν δεν αποδέχεται τα προκύπτοντα από αυτήν συμπεράσματα, να αιτιολογεί την αντίθετη κρίση του. Κηρύσσεται ένοχος ο κατηγορούμενος, ο οποίος έχει αποκτήσει την έξη της χρήσης ναρκωτικών και δεν μπορεί να την αποβάλει με τις δικές του δυνάμεις, για την αγορά 24,8 γραμμαρίων ηρωίνης αντί του ποσού των 230 ευρώ και την κατοχή τους με σκοπό την διακίνηση. Γίνεται δεκτό το αίτημα του κατηγορουμένου για αναγνώριση της ελαφρυντικής περιστάσεως του άρ. 84 παρ. 2 στοιχ. ε΄ ΠΚ, αφού ο τελευταίος κατά το χρονικό διάστημα της κράτησής του στην φυλακή επέδειξε καλή διαγωγή.

Δείτε περισσότερα εδώ.