Αθανάσιος Ζαχαριάδης

Τα βασικά δικονομικά χαρακτηριστικά του ν. 1608/1950 κατά την εβδομηκονταετή ισχύ του στην ελληνική νομοθεσία

Ο Ν. 1608/1950, λίγους μήνες πριν συμπληρώσει εβδομήντα χρόνια ισχύος, φαίνεται ότι οδεύει προς την κατάργησή του. Εκτός από τα πολλαπλά ζητήματα ουσιαστικού ποινικού δικαίου που γεννήθηκαν κατά την πολύχρονη εφαρμογή του, ανέκυψαν και αρκετά δικονομικά προβλήματα με αφορμή διάφορες νομοθετικές παρεμβάσεις. Στη μελέτη γίνεται μια σύντομη ιστορική παρουσίαση των τελευταίων και επιχειρείται η ερμηνευτική προσέγγιση των ζητημάτων που εξακολουθούν ακόμη και σήμερα να απασχολούν την πρακτική, με σημείο αναφοράς ιδίως την ουσιαστική περάτωση της κύριας ανάκρισης.

Δείτε περισσότερα εδώ.