Ηλίας Αναγνωστόπουλος

Τα δικαιώματα διερμηνείας, μετάφρασης και ενημέρωσης

Η νομολογιακή πρόσληψη και ο νέος ΚΠΔ

Οι Οδηγίες 2010/64/ΕΕ και 2012/13/ΕΕ για τα δικαιώματα διερμηνείας, μετάφρασης και ενημέρωσης των υπόπτων και κατηγορουμένων ενσωματώθηκαν στην ημέτερη έννομη τάξη με τον Ν. 4326/2014. Οι σχετικές ρυθμίσεις συμπληρώθηκαν και βελτιώθηκαν με τον νέο Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Αντικείμενο της μελέτης είναι η νομολογιακή πρόσληψη των δύο Οδηγιών από τα ημεδαπά δικαστήρια, το ΔΕΕ και το ΕΔΔΑ, καθώς και ερμηνευτικά ζητήματα υπό τον νέο ΚΠΔ.

Δείτε περισσότερα εδώ.