ΣυμβΠλημΛαρ 275/2018

Εγγραφή καταδικαστικής απόφασης στο ποινικό μητρώο μετά την ολοκλήρωση προγράμματος απεξάρτησης

Γίνεται δεκτή ως κατ’ ουσίαν βάσιμη, σύμφωνα με το άρ. 33 παρ. 1 του Ν. 4139/2013, η αίτηση για μη εγγραφή, σε απόσπασμα ή αντίγραφο φύλλου του ποινικού μητρώου του καταδικασθέντος, της καταδικαστικής απόφασης για παράνομη κατοχή όπλων και για πώληση κατ’ εξακολούθησιν και κατά μόνας ναρκωτικών ουσιών από πρόσωπο που έχει αποκτήσει την έξη της χρήσης των ναρκωτικών ουσιών, την οποία δεν μπορεί να αποβάλει με δικές του δυνάμεις, καθόσον ο τελευταίος ολοκλήρωσε με επιτυχία εγκεκριμένο θεραπευτικό πρόγραμμα σωματικής και ψυχικής απεξάρτησης του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.

Δείτε περισσότερα εδώ.