ΣυμβΠλημΑθ 756/2018

Εισαγγελική πρόταση Δ. Νομικού

Κατ’ οίκον έκτιση στερητικής της ελευθερίας ποινής υπερηλίκων (άρ. 56 παρ. 2 ΠΚ)

Το δικάζον την υπόθεση δικαστήριο είναι αποκλειστικά αρμόδιο να αποφανθεί για τον τρόπο έκτισης της επιβαλλόμενης από αυτό ποινής, εάν το προβλεπόμενο όριο ηλικίας έχει συμπληρωθεί κατά την εκδίκαση της υπόθεσης, ενδεχόμενη δε παράλειψή του δεν καθιστά αρμόδιο προς τούτο το συμβούλιο πλημμελειοδικών, η αρμοδιότητα του οποίου καταφάσκεται στις περιπτώσεις εκείνες όπου κατά τον ως άνω χρόνο δεν συντρέχουν οι προαναφερόμενες τυπικές προϋποθέσεις για την κατ’ οίκον έκτιση. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η κρινόμενη αίτηση, με την οποία ο 79 ετών κατηγορούμενος ζητεί να εκτίσει στην κατοικία του την επιβληθείσα σε αυτόν ποινή κάθειρξης δέκα ετών, αφού κατά τον χρόνο εκδίκασης της υπόθεσης συνέτρεχε το απαιτούμενο όριο ηλικίας του κατηγορουμένου (79ο έτος), με αποτέλεσμα αρμόδιο να αποφανθεί σχετικώς να είναι το δικάσαν πενταμελές εφετείο κακουργημάτων, και όχι το συμβούλιο πλημμελειοδικών.

Δείτε περισσότερα εδώ.