ΣυμβΠλημΑθ 2059/2018

Μεταβολή της κατηγορίας από αποπλάνηση σε προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου

Για να καταφαθεί ο έντονος και ηδονιστικός χαρακτήρας των ασελγών πράξεων, ο οποίος τις διακρίνει από τις ασελγείς χειρονομίες, λαμβάνεται υπόψιν η επανειλημμένη τέλεσή τους, η διάρκεια εκάστης εξ αυτών, καθώς και ο τρόπος και οι λοιπές περιστάσεις υπό τις οποίες ενεργήθηκαν. Η μεταβολή της κατηγορίας είναι επιτρεπτή όταν με το βούλευμα καθορίζεται σαφέστερα ο τρόπος τέλεσης της πράξης ή γίνεται ορθότερα ο νομικός χαρακτηρισμός επί τη βάσει των ιδίων στοιχείων. Είναι επιτρεπτή η μεταβολή της κατηγορίας από αποπλάνηση παιδιού σε προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας. Παραπέμπεται για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου νεότερου των 12 ετών ο κατηγορούμενος, ο οποίος θώπευσε τα οπίσθια της παθούσας έξω από το παντελόνι της και στην συνέχεια έβαλε το χέρι του μέσα από την μπλούζα της και της χάιδεψε το στήθος, κατ’ επιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας από αποπλάνηση παιδιού, καθόσον πρόκειται για ήσσονος σημασίας ερωτικές πράξεις χωρίς έντονο γενετήσιο και ηδονιστικό χαρακτήρα, ενώ από τις περιστάσεις, και δη από το γεγονός ότι η ανήλικη έφυγε χωρίς ο κατηγορούμενος να επιχειρήσει να την σταματήσει και χωρίς να προκύπτει ότι είχε ουδέποτε στο παρελθόν επιχειρήσει να την προσεγγίσει με παρόμοιες προθέσεις, συνάγεται ότι ο τελευταίος τέλεσε τις χειρονομίες χωρίς να επιδιώκει την ικανοποίηση ή την διέγερση της γενετήσιας ορμής και επιθυμίας του.

Δείτε περισσότερα εδώ.