ΣυμβΕφΠατρ 196/2017

Προμήθεια και κατοχή μέσω συστήματος ηλεκτρονικού υπολογιστή υλικού παιδικής πορνογραφίας, η παραγωγή του οποίου συνδέεται με την χρησιμοποίηση ανηλίκων νεότερων των 15 ετών

Το έγκλημα του άρθρου 348Α είναι υπαλλακτικώς μικτό. Για την στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της απόκτησης και κατοχής πορνογραφικού υλικού δεν απαιτείται σκοπός του δράστη για περαιτέρω διάθεση αυτού, αλλά αρκεί οι πράξεις να τελέσθηκαν προς ιδίαν χρήση. Οι έννοιες των “σοβαρών” και “επαρκών” ενδείξεων, που απαιτούνται για την κίνηση της ποινικής δίωξης ή για την παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο, είναι ταυτόσημες, με αυτές δε αποδίδεται η έννοια των “αποχρωσών” ενδείξεων του αρχικού κειμένου του ΚΠΔ. Παραπέμπονται για προμήθεια και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας μέσω συστήματος ηλεκτρονικού υπολογιστή, η παραγωγή του οποίου συνδέεται με την χρησιμοποίηση ανηλίκων που δεν έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος, οι κατηγορούμενοι που είχαν προμηθευτεί και κατείχαν αποθηκευμένα σε σκληρούς δίσκους αρχεία εικόνων με γυμνά ανήλικα (εμφανώς νεότερων των 15 ετών) παιδιά, αφού η εξήγηση του πρώτου εκ των κατηγορουμένων ότι υπήρξε θύμα κακόβουλης επίθεσης από ανώνυμο δράστη στο διαδίκτυο, ο οποίος εγκατέστησε τα αρχεία με το υλικό παιδικής πορνογραφίας με πρόθεση να τον στοχοποιήσει, είναι ανεπέρειστη και νομικώς αβάσιμη, δεδομένου ότι η δίωξη αφορά στην κατοχή του υλικού, ο δε κατηγορούμενος είχε φυσική εξουσίαση επί των σκληρών του δίσκων, ενώ οι ισχυρισμοί του δεύτερου εκ των κατηγορουμένων αφενός μεν ότι δεν γνώριζε τον τρόπο περιηγήσεως σε ηλεκτρονικές σελίδες πορνογραφικού περιεχομένου, αφετέρου δε ότι για πρώτη φορά αντίκρισε τις επίμαχες εικόνες που βρέθηκαν αποθηκευμένες στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή του όταν του δόθηκε σχετικό αντίγραφο της έκθεσης πραγματογνωμοσύνης, κρίνονται ως μη πειστικοί, καθόσον δεν ενισχύονται από κανένα αποδεικτικό μέσο.

Δείτε περισσότερα εδώ.