ΣυμβΕφΔυτΣτερΕλλ 15/2018

Καθορισμός της ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας του αντικειμένου επί υπεξαιρέσεως

Στα εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας η οικονομική αξία του αντικειμένου καθορίζεται με επαρκή βεβαιότητα από τις αντιλήψεις των συναλλαγών, σε αντίθεση με το μέγεθος της επερχόμενης στην περιουσία του θύματος βλάβης, η οποία, πέρα από το ίδιο το ποσό της ζημίας, εξαρτάται από το μέγεθος της βλαπτόμενης περιουσίας, και άρα διαφέρει ανάλογα με την περιουσιακή κατάσταση του θύματος. Η κλοπή έχει μεγαλύτερη ποινική απαξία από την υπεξαίρεση, αφού με την τέλεσή της συμπροσβάλλεται η σφαίρα κατοχής του θύματος. Δεν απαιτείται να τεθεί το ποσό των 30.000 ευρώ ως αφετηριακό σημείο για την θεμελίωση της ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας του αντικειμένου της υπεξαίρεσης. Για τον καθορισμό της ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας, η οποία αποτελεί αόριστη νομική έννοια, πρέπει να συνυπολογισθεί η οικονομική κατάσταση του θύματος. Παραπέμπεται για (πλημμεληματική) υπεξαίρεση (άρ. 375 παρ. 1 εδ. α΄ ΠΚ) κατ’ επιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας από (κακουργηματική) υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας τελεσθείσα από εντολοδόχο, αφού το υπεξαιρεθέν ποσό των 5.148,12 ευρώ δεν είναι ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας, η κατηγορουμένη, η οποία ως ασφαλιστική πράκτορας εισέπραξε για λογαριασμό ασφαλιστικής εταιρείας ασφάλιστρα αξίας του ως άνω ποσού κυριότητας της τελευταίας δυνάμει ιδιωτικού συμφωνητικού εκτύπωσης ασφαλιστικών εγγραφών και είσπραξης ασφαλίστρων, χωρίς να αποδώσει, ως όφειλε, το χρηματικό ποσό στην εταιρεία παρά την όχληση της τελευταίας, αλλά το παρακράτησε και το ενσωμάτωσε στην περιουσία της.

Δείτε περισσότερα εδώ.