ΣυμβΕφΑθ 277/2018

Απάτη, υπεξαίρεση, πλαστογραφία. Συρροή απάτης και υπεξαίρεσης.

Η πλαστογραφία και η χρήση πλαστού εγγράφου συρρέουν αληθώς με την απάτη. Είναι δυνατή η πραγματική συρροή απάτης και υπεξαίρεσης, εφόσον τα δύο εγκλήματα στρέφονται κατά διαφορετικού αντικειμένου. Η απάτη και η υπεξαίρεση συρρέουν φαινομενικά εφόσον στρέφονται κατά του αυτού υλικού αντικειμένου, οπότε, αν μεν ο δράστης υπεξαιρεί το ξένο κινητό πράγμα και ακολούθως επιχειρεί απατηλές πράξεις για την συγκάλυψη της υπεξαίρεσης ή για την διατήρηση της κατοχής του υπεξαιρεθέντος, η απάτη απορροφάται ως μη τιμωρητή μεταγενέστερη πράξη, αν δε ο δράστης απέκτησε με απάτη το πράγμα που αποτελεί το αντικείμενο της ιδιοποίησης, η υπεξαίρεση απορροφάται από την απάτη. Η δικαστική κρίση περί της συνδρομής ή μη έμπρακτης μετάνοιας δεν ελέγχεται αναιρετικά. Απαλλάσσεται για το έγκλημα της απάτης η κατηγορουμένη, η οποία, παριστώντας ψευδώς ότι ήταν ασφαλίστρια και ότι είχε δικαίωμα να εισπράττει ασφάλιστρα για λογαριασμό εταιρείας, έπεισε τους εγκαλούντες να της καταβάλουν ποσά συνολικού ύψους 51.140 ευρώ, προκειμένου να τα επενδύσει σε ασφαλιστήρια, πλαστογράφησε αποδείξεις που έφεραν το λογότυπο της εταιρείας, καθώς και βεβαιώσεις της τελευταίας, προέβη δε σε χρήση αυτών, ώστε να παραπλανήσει τους εγκαλούντες σχετικά με την αξιοποίηση των καταβληθέντων σε αυτήν χρημάτων, ενώ ιδιοποιήθηκε τα χρήματα κατά παράβαση της εντολής που της είχε δοθεί, διότι η απάτη έγινε προς συγκάλυψη της υπεξαίρεσης και προς διατήρηση της κατοχής του υπεξαιρεθέντος, οπότε συνιστά μη τιμωρητή υστέρα πράξη. Απαλλάσσεται η κατηγορουμένη για το αδίκημα της πλαστογραφίας μετά χρήσεως κατ’ εξακολούθησιν και κατ’ επάγγελμα, με συνολικό όφελος και συνολική ζημία που υπερβαίνουν το ποσό των 30.000 ευρώ, καθόσον εσφαλμένα έγινε δεκτό ότι στοιχειοθετείται κατάρτιση πλαστών εγγράφων με την συμπλήρωση των κενών τμημάτων επί αποδείξεων με το λογότυπο της εταιρείας τις οποίες είχε καταρτίσει η κατηγορουμένη, ενώ οι αποδείξεις αυτές ανταποκρίνονταν στις καταβολές και στα πρόσωπα εκείνων που υπέγραψαν.

Δείτε περισσότερα εδώ.