ΣυμβΕφΑθ 2050/2017

Παρατηρήσεις Β. Πετρόπουλου – Αντίθετη εισαγγελική πρόταση Σ. Δασκαλόπουλου

Περιοριστικοί όροι. Νόημα του όρου “απαγόρευσης συμμετοχής σε κάθε δραστηριότητα σχετική με το ποδόσφαιρο”.

Διατηρείται σε ισχύ ο, μεταξύ άλλων, επιβληθείς στον κατηγορούμενο για συμμορία και αλλοίωση του αποτελέσματος ποδοσφαιρικού αγώνα περιοριστικός όρος της απαγόρευσης συμμετοχής του σε κάθε δραστηριότητα σχετική με το ποδόσφαιρο, αφού η επανειλημμένη παρουσία του σε αγώνες της ομάδας, της οποίας είναι πρόεδρος, υπό την ιδιότητά του αυτή, η απονομή του κυπέλλου πρωταθλήτριας σε αυτήν, η επίσκεψή του στα αποδυτήρια προκειμένου να συγχαρεί τους παίκτες της, όπως και οι αντίστοιχες θριαμβευτικές δηλώσεις εγκωμιασμού της στον αθλητικό τύπο, δεν συνιστούν ενασχόληση του κατηγορουμένου με την λειτουργία και την διοίκησή της, όπως είναι το αληθές νόημα του επιβληθέντος περιοριστικού όρου, ως εκ τούτου δε δεν συντρέχει περίπτωση αντικατάστασής του με προσωρινή κράτηση. Κατά την αντίθετη, ως προς τούτο, εισαγγελική πρόταση, ο επιβληθείς περιοριστικός όρος της απαγόρευσης συμμετοχής του κατηγορουμένου σε κάθε δραστηριότητα σχετική με το ποδόσφαιρο ενέχει την σαφή και αυστηρή έννοια της απόλυτης απαγόρευσης πάσης φύσεως ενέργειας ή ενασχόλησής του σχετικής με το άθλημα του ποδοσφαίρου, ήτοι της απαγόρευσης της εμπλοκής του σε διοικητικές-αθλητικές δραστηριότητες της ΠΑΕ, ανεξαρτήτως του αν τυπικώς διατηρεί οποιαδήποτε θέση στο Δ.Σ. αυτής, όχι όμως και της απαγόρευσης ενασχόλησης με την ΠΑΕ ως περιουσιακό στοιχείο μέσω της κατοχής μετοχών. Προτείνεται η αντικατάσταση του επιβληθέντος περιοριστικού όρου της απαγόρευσης συμμετοχής σε κάθε δραστηριότητα σχετική με το ποδόσφαιρο με την προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου, διότι η ως άνω συμπεριφορά συνιστά επί μακρόν, επανειλημμένη, συστηματική και επιδεικτική παραβίαση του επιβληθέντος περιοριστικού όρου, συντρεχόντων και των λοιπών όρων του άρ. 282 παρ. 1 και 4 περ. β΄ ΚΠΔ.

Δείτε περισσότερα εδώ.